Gå till innehållet

FAQ - Sommaren i Öregrund

Här samlar vi frågor och svar om sommaren i Öregrund. Har du frågor som du inte hittar svaret på här? Kontakta oss gärna via Östhammar direkt 0173-860 00 eller via mejl osthammardirekt@osthammar.se

1. Insatser för minskad trängsel

Vilka åtgärder planeras för att kontrollera följsamheten av regler/rekommendationer där folksamlingar uppstår?

Vi jobbar först och främst med tillsyn och rådgivning där vi informerar om de regler som gäller. Vi kommer att ha en ökad närvaro på de ställen där vi vet att risken för trängsel är större. Vi spontana stora folksamlingar där trängsel uppstår är det polisen som har ansvar för.

Östhammars kommun har mandat att stänga serveringsställen där det uppstår trängsel. Tillsammans med Länsstyrelsen/Regionen har vi mandat att stänga eller förelägga verksamheter där det uppstår trängsel.

Hur sker uppföljning och tillsyn av nya arrangemang?

Svar: Vår ambition är att i så stor utsträckning som möjligt att tillåta arrangemang i Öregrund i sommar för kulturbranschen som varit lidande under pandemin, men vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv.

Bland annat kommer Wetsera ha evenemang i sommar.

Vilka åtgärder planeras för att kontrollera följsamheten av regler /rekommendationer där folksamlingar uppstår?

Svar: Den viktigaste åtgärden är den dialog vi har med företagare. Vi träffar dem innan säsongen börjar och diskuterar kring hur man skall undvika risker för smittspridning. Vi ser att det är viktigt att hitta en samverkan eftersom behovet av en smittsäker miljö är viktig, samtidigt som många företagare vill dra kunder.

Under sommaren kommer det att finnas trivselvärdar på plats. Dessa kommer även få en liten ”upplärning light” av Visit Roslagen.

Samtidigt utförs ”vanlig” tillsyn samt den vi fått tilldelade från Länsstyrelsen (tillsyn enligt smittskyddslagen).