Gå till innehållet

Vattenavstängning - Floragatan 13-23, Östhammar kommun
Starttid: 2023-09-27 09:30:00
Sluttid: 2023-09-27 11:00:00
Läs mer på Gästrike Vattens hemsida Driftstörningar - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Det finns ett stort intresse för Alunda. Orten bedöms ha stor potential att kunna växa med cirka 1000 personer de närmsta åren. Därför har kommunledningen initierat en ortsutveckling, för att kunna prioritera resurser och skapa förutsättningar för tillväxt.

blommor alunda

Det här är ett så kallat paraplyprojekt, eller program, som vi väljer att kalla det. Inom programmet kommer olika projekt att upprättas. Exempel på dessa är områden som Prästgårdshöjden och Björnhålsskogen. Syftet med det här är att Alunda, och kommunen i stort, ska kunna utvecklas. Inom detta kommer kommunen, i samarbete med medborgare, näringsliv och exploatörer, arbeta för att hitta nya lösningar för ortens och kommunens expansion.

I ett första skede har det gjorts en undersökning runt behovet av offentlig service i Alunda och utifrån den kan kommunen rikta insatserna där det efterfrågas. Undersökningen visade att god samhällsservice, bostäder och möjligheter till pendling är viktiga faktorer för att fler människor ska kunna flytta hit och företag ska kunna etableras och utvecklas här.

Idéer från ortsbor välkomnas

Den vision som finns kring Alundas utveckling kommer att involvera medborgare och representanter från näringslivet. Vi kommer därför att arbeta för att ha en dialog med andra parter via olika forum. Den här sidan är tänkt att vara en kanal för att nå ut med information kring vad som händer i de här frågorna, och för att samla detaljer kring de insatser vi gör inom programmet.  

Den här sidan kommer att byggas på löpande allt eftersom projektet fortgår.

 

 

Projekt i Alunda

Nedan listas ett par områden som kommunen arbetar med på olika sätt. Några av dem kan du läsa mer om genom att klicka på rubrikerna. (kommer snart)

 

- CentrumutvecklingFastighetsägare och näringsidkare är centrala aktörer i centrumutvecklingen, och här kommer kommunen att arbeta för att samla in tankar och behov samt sen tillsammans med andra aktörer ta fram ett förslag på hur en ny centrumkärna kan utformas i Alunda.

- Prästgårdshöjden - Prästgårdshöjden är en antagen detaljplan där kommunen arbetar med en förprojektering för att uppskatta kostnader för utbyggnad av området, för att sedan markanvisa byggrätter i etapper till exploatör/-er som sedan får möjlighet att bygga bostäder.

Björnhålsskogen - Björnhålsskogen 2 är en pågående detaljplan för bostäder som kommunen arbetar för att färdigställa inom närtid. Detaljplanen ses som ett nästa steg i att bygga ut bostäder i Alunda efter Prästgårdshöjden, och samma processer som sker för Prästgårdshöjden behöver ske även för Björnhålsskogen 2 efter antagande.

 

Nedan kan du se en karta över de i dagsläget utpekade projekten; Prästgårdhöjden respektive Björnhålsskogen. (klicka på bilden för att se den större)

Alunda delprojekt liten

 

Läs mer

Program Alunda (kommer snart)

Prästgårdshöjden

Centrumutveckling

Markanvisning

Kontakt

Frida Olofsson, Projektledare

frida.olofsson@svefa.se

 

Magnus Degerman Kommunikatör

0173-864 32

magnus.degerman@osthammar.se

 

 

Här hittar du fler kontaktvägar till nyckelpersoner

Media

Dokument