Gå till innehållet

Beslutade insatser och åtgärder

Vi utför nu en rad åtgärder för att underlätta för dig som företagare med anledning av Coronapandemin. Det handlar bland annat att vi slopat tillsynsavgifter för serveringstillstånd och tillsyn, att vi möjliggjort tidigare uteserveringar och att vi erbjuder kostnadsfri rådgivning där du får hjälp att söka råd och stöd från de stora stödprogram som beslutats av regeringen.

 • Vi erbjuder rådgivning för företag som drabbats på grund av pandemin,  i samarbete med SKB och Företagarna kostnadsfri rådgivning. Kontakta SKB på kraftsamling@skb.se eller telefon 070-420 28 67.

 • Vi har genomfört besök på serveringsställen och informerat om eventuella åtgärder för att stoppa smittspridning.

 • Vi sänder live från vår facebooksida Tillväxt Östhammar med aktuella teman och gäster i soffan.

 • Vi har extra kontakt med kommunens företag via telefonsamtal, mail och företagsbesök.

 • Informationsmaterial och golvdekaler för att stoppa smittspridning har tagits fram och delas ut gratis till företag inom restaurang, café och handel. Finns att hämta i receptionen på kommunhuset och på turistbyråerna i   Östhammar och Öregrund, eller att skriva ut här via denna länk.

 • Vi möjliggör för hyreslättnader för företag i kommunens lokaler.Vi möjliggör tidigare öppnande av uteserveringar

 • Vi tar bort årliga avgifter för serveringstillstånd och miljöskydd

 • Vi ger kommunens medarbetare ett presentkort knutet till Östhammars kommuns näringsliv

 • Vi erbjuder återbetalning när ett ärende dras tillbaka

 • Vi erbjuder våra hyresgäster anstånd på hyra för lokaler. *

 • Vi erbjuder anstånd med betalning för tillstånd och tillsyn. *

 • Vi kan påskynda betalning till leverantörer

 • Konferenser och möten bokas i första hand om till ett senare tillfälle i samråd med leverantörer & deltagare

 • Vi samordnar tillsynsbesök med verksamhetsutövare, utifrån den rådande situationen.

 • Vi tar gärna en dialog med verksamhetsutövare som har pågående ärenden - och som i dessa har behov av att sträcka ut i tiden med anledning av den uppkomna situationen.

 • Vi informerar löpande på vår webbplats om de särskilda åtgärder som vidtas och vi fortsätter att erbjuda företagslotsmöten för att ge möjlighet att diskutera enskilt ärende.

 • Vi diskuterar gärna markupplåtelse med lokala verksamhetsutövare utifrån den uppkomna situationen. Dessa diskussioner styr vi till våra företagslotsmöten.

*Kontakta kommunen för hjälp med ditt specifika ärende.