Gå till innehållet

Handlingsplan

Här kan du läsa mer om de strategiska insatser som genomförs, som en del
i att förverkliga Tillväxtstrategin. Insatserna har delats upp i block utifrån
satsningsområden under rubrikerna nedan.

1. Nya bostäder