Gå till innehållet

Inköpsprocess

1. E-handel

Östhammars kommun införde under 2015 elektronisk handel. Syftet är att effektivisera hela inköpsprocessen från order till faktura. E-handeln ska bidra till högre avtalstrohet då våra anställda lotsas att beställa från de leverantörer som vi har ramavtal med.

De leverantörer som Östhammars kommun har ramavtal med ska samlas i vårt nya e-handelsstöd där varor och tjänster kan beställas på olika sätt. Vi har möjlighet att välja den e-handelslösning som passar bäst för de förutsättningar ni har som leverantör och de varor/tjänster ni levererar till oss.

Vi kan göra våra inköp enligt SFTI:s standarder för beställningsprocesserna Svehandel och SFTI/ESAP 6.

Mer information om beställningsprocesser finns på SFTI: webbplats

Leverantör med systemstöd för e-handel, integrerad e-handel

Produktkataloger  
Beställningar

Order från produktkatalog 
Varukorg/Punch-out
Fritextbeställning/Fördefinierade mallar
Rekvisition

Orderbekräftelser

 
Leveransaviseringar  
Fakturor  

Övriga leverantörer, enkel e-handel

Priskatalog i excel, mejlade order

och Svefaktura

Leverantör skickar priskatalog till Östhammars kommun i excelformat, tar emot order via mail och fakturerar med svefaktura.

Östhammars kommuns leverantörs-

portal InExchange Web

Webbaserad leverantörsportal där våra leverantörer som saknar egen lösning för e-handel kostnadsfritt kan:

  • Ladda upp eller manuellt registrera produktkataloger.
  • Ta emot order, ett e-postmeddelande skickas till leverantören om att order finns tillgänglig att hämta.
  • Registrera orderbekräftelser och leveransaviseringar.
  • Registrera orderfakturor/kreditnotor.

Börja med e-handel

Vi vill gärna komma igång med e-handel med våra leverantörer så snart som möjligt.

Våra leverantörer är välkomna att kontakta oss för mer information om att påbörja e-handel med oss.