Gå till innehållet

Inköpsprocess

1. E-handel med Östhammars kommun

Östhammars kommun arbetar aktivt med e-handel med ramavtalsleverantörer för att effektivisera inköp av varor och tjänster. I dagsläget har vi ett 30-tal avtal i vår Inköpsportal. Syftet är att effektivisera hela inköpsprocessen från order till faktura. 

Krav på E-handel ställs i samband med upphandling när det är lämpligt beroende på vilka varor och tjänster upphandlingen avser och hur beställningar på avtalet kommer att göras under avtalsperioden.

Fördelar med e-handel

  • Leverantörer ges en direkt anslutning till kommunens inköpsportal.

  • Tid och kostnader besparas för administration och fakturering.

  • Beställare kan enkelt ta del av vilka produkter som ingår i avtalet.

Östhammars kommun följer de gemensamma standarder för e-handel som används i offentlig sektor och som rekommenderas av Single Face To Industri (SFTI). Dessa baseras på öppna och internationella standarder. 

Inköpsportalen hanterar standardformaten PEPPOL och SFTI Svehandel. 

Mer information om beställningsprocesser finns på SFTI webbplats

Kontakta oss