Gå till innehållet

Inköpsprocess

2. Ordernummer för e-handel

Gemensamt för samtliga beställningar från Östhammars kommuns E-handelssystem är att varje order har ett unikt Ordernummer. Detta Ordernummer är en garanti för att ordern (oavsett om det är via prislista, webbshop, fritextbeställning eller rekvisition) är beslutsattesterad av en ansvarig chef på Östhammars kommun. Vid fakturering ska leverantören ange Ordernumret i fält avsett för ordernummer på e-fakturan. En faktura får avse endast ett Ordernummer.

Ordernumret har formatet INÅÅMMDD-löpnummer, tex IN190111-3. Det betyder att beställarens order har beslutsattesterats av chef,11 januari 2019 och att löpnumret för det datumet är 3.

Kontakta oss