Gå till innehållet

Konkurrensutsatt verksamhet

Östhammars kommun har infört valfrihetssystem. Det innebär att företag kan ansöka om att bli godkända utförare inom verksamheterna daglig verksamhet och hemtjänst.

2. Hemtjänst

Östhammars kommun har infört valfrihet kundval inom hemtjänsten. Målgruppen utgörs av personer med beslut om insatsen hjälp i hemmet och omfattar både serviceinsatser och omvårdnadsinsatser, inklusive hälso- och sjukvård enligt delegation samt ledsagning och avlösning enligt socialtjänstlagen.

Alla leverantörer har möjlighet att erbjuda sina kunder tilläggstjänster. Kommunen är uppdelad i tio geografiska områden. Du som leverantör kan välja om du vill arbeta i ett eller flera av dessa områden. Årligen utförs ca 110 000 hemtjänsttimmar hos ca 400 brukare i Östhammars kommun. 

Krav på dig som utförare

Som utförare ska du uppfylla kraven som ställs i tillämpliga lagar och föreskrifter samt Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter. Övriga krav som ställs på utföraren hittar du i förfrågningsunderlaget inkl. bilagor samt lokala styrdokument.

Så här ansöker du

Du fyller i blanketterna Ansökan/Anbud och Presentationsmall. Skickar ansökan märkt ”Ansökan LOV hemtjänst” till: 

Östhammars kommun 
Socialförvaltningen 
Box 36, 742 21 Östhammar 

Eller via e-post till: socialnamnden@osthammar.se

Hur lång är handläggningstiden?

Vi kommer att handlägga ansökningarna löpande med en handläggningstid på högst tre månader efter att alla handlingar inkommit. Du som sökande är bunden av din ansökan i 90 dagar från och med inlämningsdagen. 

För mer information kan du kontakta

Socialchef Lina Edlund

Kontaktperson Johan Steinbrecher

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Frode

Socialnämnden

Kontakt