Gå till innehållet

Upphandlingar

Pågående upphandlingar

Vi använder Kommers annons för att annonsera pågående upphandlingar. På vår sida på Kommers kan du läsa mer om pågående upphandlingar och göra en intresseanmälan eller lägga ett anbud. 

Våra regler för upphandling

Våra upphandlingar ska genomföras affärsmässigt, objektivt och effektivt. Vi ska utnyttja konkurrens för att göra så bra upphandlingar som möjligt.

  • Ärlighet ska spegla alla affärer.
  • Varje form av muta är förbjuden.
  • Personal som deltar i upphandlingsprocessen får inte ha personlig engagemang som står i konflikt med kommunens intressen.

När vi upphandlar fokuserar vi på rätt pris, rätt funktion, rätt kvalitet och hög säkerhet. Så långt lagen tillåter ska vi även ställas miljökrav och sociala krav.

Våra kontakter med leverantörer ska vara objektiva och vi ska behandla alla leverantörer lika.

Ramavtal

Innebär kontinuerligt köp/avrop av varor och tjänster under avtalsperioden.

Samarbete med Skatteverket

Östhammars kommun samarbetar med Skatteverket som medför att alla leverantörer, i alla led, som tecknar avtal med Östhammars kommun ska kontrolleras avseende  

  • Registrering i bolagsregistret
  • F- A- eller FA-skattsedel
  • Momsregistrering
  • Betalning av sociala avgifter
  • Underskott på skattekontot
  • Skulder hos Kronofogdemyndigheten

Kontrollerna omfattar även underleverantörer till kommunens leverantörer.

Med kontrollen vill vi underlätta för seriösa företag som vill göra affärer med kommunen och förebygga och hantera följderna av ekonomisk brottslighet. Framför allt ska risken för svart arbetskraft och osund konkurrens från oseriösa företag minskas.

Kontakt