Gå till innehållet

Vill du leverera till oss?

Är ni ett nystartat företag eller om ni aldrig lämnat anbud och är intresserad av att leverera varor, tjänster eller entreprenader till Östhammars kommun, då ska ni registrera ert företag i Kommers Annons. 

Genom att registrera ert företag blir ni sökbara för Östhammars kommun vilket underlättar för beställarna och inköparna i verksamheten. Om ni redan lämnat anbud i tidigare upphandling eller har ett avtal i Kommers Annons behöver ni inte anmäla ert intresse, ni är redan sökbara men vi råder er till att kontinuerligt se över era kontoinställningar så ni får rätt notis om nya upphandlingar. 

Syftet med er registrering är att förenkla kontakten mellan kommunen och näringslivet vid till exempel begäran om offerter på direktupphandlingar eller för att informera om informationsmöten och näringslivsträffar. 

Kommunens större inköp upphandlas och annonseras på Kommers Annons.

Kontakter