Gå till innehållet

Användbara länkar om upphandling

TendSign https://www.visma.se/upphandlingsverktyg/lamna-anbud/

Tend Sign är kommunens upphandlingsverktyg och det är i TendSign som vi annonserar våra pågående upphandlingar. I TendSign kan du som leverantör få tillgång till våra upphandlingsunderlag samt lämna anbud.

 

Upphandlingsmyndigheten  https://www.upphandlingsmyndigheten.se/

Upphandlingsmyndigheten har till uppdrag att stödja och utveckla offentliga verksamheter att på bästa sätt säkerställa sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.
Information finns om hur du deltar som leverantör i Offentlig upphandling, och vad som är viktigt att tänka på.

 

Konkurrensverket  http://www.konkurrensverket.se/upphandling/

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. Deras uppgift är bl a att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig sektor till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.