Gå till innehållet

Konkurrensutsatt verksamhet

Östhammars kommun har infört valfrihetssystem. Det innebär att företag kan ansöka om att bli godkända utförare inom verksamheterna daglig verksamhet och hemtjänst.

1. Daglig verksamhet

Östhammars kommun har infört eget val avseende daglig verksamhet. Har du, eller planerar du att starta ett företag som vill utföra daglig verksamhet så har du möjlighet att ansöka om att bli en godkänd utförare. 

Så här ansöker du

Du fyller i blanketterna Ansökan och Presentationsmall. Skicka ansökan med bilagor som anges i ansökningsblanketten till: 

Östhammars kommun 
Socialförvaltningen
Box 36, 742 21 Östhammar 

Eller via e-post till: socialnamnden@osthammar.se

Märk ansökan ”Ansökan LOV daglig verksamhet”

Hur lång är handläggningstiden?

Vi kommer att handlägga ansökningarna löpande med en handläggningstid på högst tre månader efter att alla handlingar inkommit. Du som sökande är bunden av din ansökan i 90 dagar från och med inlämningsdagen. 

Kontakt