Gå till innehållet

Inventering av tillgängligheten

Nu startar inventeringen av publika lokaler i Östhammars kommun. Målet är en tillgänglighetsguide på kommunens hemsida med aktuell information som beskriver hur väl lokalerna är anpassade ur ett funktionshinderperspektiv.

- Tillgänglighet i offentliga lokaler är en rättighet för alla, säger Olle Andersson från Handikappades samarbetsorgan (HSO).
Lukas Holpers, sommarlovsledig från Bruksgymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram, har fått i uppdrag av HSO att under sommaren inventera offentliga privata lokaler. Tillgängligheten i övriga lokaler som exempelvis bibliotek, fritidsgårdar, sporthallar och samlingslokaler kommer att inventeras av personal från tekniska förvaltningen. Arbetet är ett samarbete mellan (HSO) och Östhammars kommun. Resultatet av inventeringen kommer att resultera i en ny guide på Östhammars kommuns hemsida.

Skicka in dina uppgifter själv

Vill du läsa mer om vad det är som inventeras eller kanske själv skicka in dina uppgifter om hur din lokal är anpassad ur ett funktionshindersperspektiv? Klicka på länken nedan, fyll i uppgifter och svar på frågorna på sidan fem. Skicka det till osthammardirekt@osthammar.se eller lämna in dem till vår kundtjänst Östhammar direkt, i kommunhuset i Östhammar.

Publicerad
28 juni 2019
Senast uppdaterad
28 juni 2019
Ansvarig organisation
Teknisk förvaltning