Gå till innehållet

Dags att sätta betyg på Östhammars kommuns arbete

Hur lever kommunen upp till invånarnas önskemål om att bo och leva här? Den frågan hoppas man kunna besvaras genom höstens medborgarundersökning som skickas ut årligen från Statistiska centralbyrån, SCB.

1200 slumpvist utvalda personer kommer att få en enkät i brevlådan och därmed möjlighet att tycka till om kommunens arbete. 

− Eftersom resultatet av undersökningen påverkar hur vi prioriterar, målsätter och arbetar så är det naturligtvis jätteviktigt att så många som möjligt av de som får enkäten också väljer att svara. Ju fler svar, desto bättre underlag helt enkelt, säger kommundirektör Peter Nyberg.

I medborgarundersökningen, som pågår mellan 6 september och 29 oktober, får man svara på frågor inom tre olika områden:

  1. kommunen som plats att leva och bo på
  2. kommunens verksamheter
  3. kommuninvånarnas möjlighet till inflytande i kommunen.

Mål att få fler att svara på enkäten

Förra året var svarsfrekvensen 43 procent och i åldersspannet 18-29 år endast 18 procent.

− I år är målsättningen att svarsfrekvensen ska öka ordentligt, särskilt i åldrarna 18-29 år, därför hoppas vi att så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten, säger kommunens kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette och Ida Eklöf.

Svara via webb eller pappersenkät

Du som är med i undersökningen kan själv välja att lämna dina svar i pappersenkäten, som man fått hem i brevlådan, eller att logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Pappersenkäten finns också översatt till arabiska och kan beställas från SCB. Läs mer på om undersökningen på SCBs hemsida

Alla kan lämna synpunkter

På kommunens hemsida finns ett antal tjänster för att underlätta och uppmuntra delaktighet och inflytande för dig som kommuninvånare. Läs mer på på sidan för inflytande och delaktighet.  Du är också alltid välkommen med dina frågor och ärenden till Östhammar Direkt på telefon 0173-860 00.

Publicerad
29 augusti 2019
Senast uppdaterad
29 augusti 2019
Ansvarig organisation
Kommunledningsförvaltning