Gå till innehållet

Östhammars kommun blir en del av världens första pilgrimsled på hav och land

Det är sant - Världen första pilgrimsled, 120 mil lång sjö- och vandringsled blir snart verklighet. Den nya sträckan, Vikingaleden, som kommer att gå genom Östhammars kommun invigs den 10 juni.

Världen första pilgrimsled på vatten St Olavs Waterway, 120 mil lång sjö- och vandringsled från Åbo – Åland – Grisslehamn – Uppland – Trondheim, invigs i slutet av maj. För Upplands del innebär det att en ny led har etablerats mellan Grisslehamn och Älvkarleby, Vikingaleden.

Invigning på land och vatten

Hela leden invigs i Åbo 25 maj. Allmänheten kommer att bjudas in att delta under invigningsvandringen vid de olika sträckorna mellan Åbo och Trondheim.

– På den svenska sidan invigs leden  i Grisslehamn 7 juni och i Östhammars kommun 10 juni. Landshövdningen Göran Enander kommer att inviga och vandra en del av leden. Han kommer att gå mellan Harg till Gimo, berättar Stefan Edelsvärd som är projektledare för sträckan inom Östhammars kommun.

Paralellt med vandringen kommer en St Olav Sjöeskader av båtar att påbörja segling från Grisslehamn 7 juni, via Öregrund, norrut mot Jungfrukusten.

Öppen för alla

Marknadsföring av den nya leden kommer att ske i Norden/Europa med syftet att locka vandrare därifrån till våra regioner.

– Vi vill att fler ska lockas till att gå Vikingleden, målgrupperna är inte bara pilgrimer utan även andra vandrare, cyklister, kanotister och båtmänniskor, säger Stefan Edelsvärd.

Samarbete mellan Östersjöländerna

Projektet är ett samarbete mellan Åbo Akademi, kommuner på Åland, Östhammars och Söderhamns kommun och finansieras till 75 procent av EU-programmet Central Baltic, ett program för samarbete mellan Östersjöländerna. 1, 5 miljoner kr har Östhammars kommun fått från EU för arbetet med Vikingaleden.

Läs mer om Vikingaleden

Vikingaleden märks ut med Olavsmärket och den vinröda färgen samt den oranga märkningen som Upplandsleden använder.

För mer information kontakta projektledare Stefan Edelsvärd, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakter

  Publicerad
  19 mars 2019
  Senast uppdaterad
  19 mars 2019
  Ansvarig organisation
  Sektor samhälle