Gå till innehållet

Övning Havsörn 2019

Vartannat år övar kärnkraftslänen en kärnteknisk händelse. Övningarnas händelsebas cirkulerar mellan Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. I år är det sex år sedan övningen genomfördes i Forsmark och Östhammars kommun. Årets övning är den största hittills av sitt slag.

Övningen består av fyra delövningar*), varav Östhammars kommun kommer att delta i tre stycken som aktör och som observatör. Först ut var en larmövning som startade idag den 16:e oktober där checkar av att alla larmkedjor fungerar som de ska inför den stora simuleringsövningen som går av stapeln den 23-24 oktober.

1600 personer deltar i övningen

– Det här är en av de största övningar som vi gjort i Östhammars kommun och i länet. Övningen som pågår under 36 timmar engagerar mer än 70 olika aktörer och 1600 deltagare både på lokal-, regional-, nationell- och internationell nivå, vilket säger en del om storleken på övningen, säger Marie Berggren, säkerhetsskyddschef och övningsledare i Östhammars kommun.

Alla kommuner i Uppsala län kommer att delta i övningen likväl som Region Uppsala. Stockholms och Gävleborgs län, Strålsäkerhetsmyndigheten och Trafikverket är några av de statliga aktörerna som övar men i övningen återfinns även exempelvis, polisen, räddningstjänsten och flera frivilligorganisationer.

Krisstaben övas

Simuleringsövningen som pågår mellan den 23-24 oktober inkluderar även en evakueringsövning med ett antal frivilliga personer på Gräsö.

– Under dessa dagar kan det vara svårt att få tag i kommunledningen, även andra tjänstepersoner kan bli svåra att nå, precis som vid andra samhällsstörningar. De kommer att befinna sig i en ”övningsbubbla” och kommer ha fullt upp med ansvar och uppgifter i övningen. Faktiskt också med att sova, då man inte kan jobba 36 timmar i ett sträck och fatta genomtänkta avgörande beslut. Att öva skiftavlösning är också en del i övningen, säger Marie.

Den 29/10-1/11 kommer en mät- och indikeringsövning att genomföras där Uppsala län tränar på att mäta ett fiktivt radioaktivt nedfall, från Forsmarks kärnkraftverk, ute i terrängen i berörda kommuner samt ta emot internationell hjälp för det. Övningen avslutas den 3 december med en seminarieövning där vi kommer att medverka och hur vi som kommunen skulle påverkas om ett nedfall skulle ha skett.

– Man kan tro att vi kan slappna av efter övningen, men då kommer en intensiv utvärderingsperiod där vi bland annat ställer oss frågor som vad gick bra, vad gick mindre bra, behöver vi bli bättre på något, fanns det något vi missade, med mera. För detta ändamål har vi två utvärderingsledare som följer hela övningen. Resultatet kommer vi att använda för att bli bättre rustade att möta olika sorters samhällsstörningar som kan drabba oss, säger Marie.

Slutrapport för övning Havsörn 2019 förväntas vara klar den 30 juni 2020.

*) Delövningar

  1. 16/10-2019, Larm- och förövning
  2. 23-24/10-2019, Simuleringsövning med fältenheter (36h)
  3. 29-1/11-2019, Mät-och indikeringsövning. HNS (host nation support).
  4. 3/12 2019, Seminarieövning, långsiktiga konsekvenser

 

Publicerad
16 oktober 2019
Senast uppdaterad
16 oktober 2019
Ämne
Övning Havsörn 2019