Gå till innehållet

Socialförvaltningen inför besöksstopp på äldreboenden

För att värna om de boendes trygghet och hälsa samt hindra eventuell smittspridning har socialförvaltnings tillförordnade chef infört tillfälligt besöksstopp på samtliga särskilda boenden för äldre (äldreboenden).

Om det finns särskilda skäl att besöka anhöriga kan du ta kontakt med boendets personal.

Besöksstoppet gäller från 13 mars tillsvidare.

Kontakter

Publicerad
13 mars 2020
Senast uppdaterad
13 mars 2020
Ansvarig organisation
Socialförvaltningen
Ämne
Coronavirus - Covid-19