Gå till innehållet

Annorlunda skolavslutningar i år

Vårterminens student, skolavslutningar och avtackningar blir annorlunda i år. Alla elever kommer att uppmärksammas men det kommer inte att ske på det traditionella sättet.

Östhammars kommun följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och råd och har därför beslutat om följande anpassningar av årets skolavslutningar och student. Om myndighetens restriktioner förändras så kan även besluten förändras. Vi hoppas att alla följer och respekterar dessa beslut för att tillsammans bidra till minskad smittspridning.

Förskolan

Varje enskild förskola kommer att ha avslutning med sina respektive barngrupper men i ett mindre sammanhang, utan vårdnadshavare eller närstående närvarande. Det innebär att förskolorna inte har sina traditionella vårfester eller sommaravslutningar. Alla 5-åringar som lämnar förskolan kommer att uppmärksammas på respektive förskola tillsammans med sina pedagoger.

Grundskolan

Alla grundskolors avslutning sker den 9 juni på förmiddagen. Vårdnadshavare, släkt och vänner kan tyvärr inte kan medverka vid årets skolavslutning. Varje rektor kommer att gå ut med närmare information om hur avslutningen går till just på deras skola.

Gymnasieskolan

Bruksgymnasiet
Bruksgymnasiet kommer att genomföra studentfirande på skolan utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och efter önskemål från elever. Firandet kommer att ske i skolan klassvis med betygsutdelning, mösspåtagning och möjlighet till att träffa klasskamrater, mentorer och lärare. Utspringet kommer att ske i mindre grupper och i omgångar under förmiddagen 5 juni. Elevens närmaste är välkomna att möta upp vid utspringet, dock endast två personer per elev. Mer information finns på Bruksgymnasiets hemsida.

Forsmarks skola
Forsmarks skola kommer att genomföra sin examen 6 juni med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information publiceras på Forsmarks skolas hemsida.

Publicerad
4 maj 2020
Senast uppdaterad
4 maj 2020
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningsförvaltning
Ämne
Coronavirus - Covid-19