Gå till innehållet

Besöksförbud upphör i våra särskilda boenden

Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden. Det är ett efterlängtat besked, som nu öppnar upp för anhöriga att i samråd med personalen kunna planera, boka och göra besök hos sina närstående.


Att besöksförbudet upphör är ett besked som välkomnas av anhöriga, som under en lång tid inte kunnat hälsa på och umgåtts med sina närstående så ofta som de har velat. Men fortfarande finns det smittspridning i samhället och därför finns rekommendationer framtagna för besöken, i syfte att förhindra att smittan sprids till våra särskilda boenden. Den besökande ska planera och boka sitt besök tillsammans med personalen på det aktuella boendet. En förutsättning för att kunna göra ett besök är förstås också att den som vill göra besöket är fullt frisk.
  – Jag kan inte tänka mig att det finns några motsättningar kring det. Vi tycker väl alla det är viktigt att värna om de boendes trygghet och hälsa, säger Anette Frode, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Östhammars kommun. 

Samma regler som tidigare

Folkhälsomyndigheten anser att kommuner och verksamheter under våren har upparbetat rutiner för att förebygga och begränsa smittspridning, ökat sina kunskaper om covid-19 och delat erfarenheter med varandra. Det är bakgrunden till och viktiga förutsättningar för att kunna häva besöksförbudet. Det betyder dock inte att det är fritt fram att göra besök när och hur som helst. Att boka in besöken i samråd med personalen är viktigt för att undvika att för många samlas på samma yta. Många regler kommer att gälla precis som tidigare och som i samhället för övrigt, till exempel att hålla avstånd och att ha god handhygien. 
  – Den enda skillnaden är egentligen att besök nu kan göras i det särskilda boendet i stället för som tidigare utomhus, säger Anette.
Verksamheten ansvarar för att gällande rekommendationer följer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Besökare förväntas följa de rekommendationer som finns på respektive boende. 

Planera och boka besök

Från och med den 1 oktober är det alltså tillåtet att göra besök på särskilda boenden igen. Kom ihåg att ringa innan, för att planera och boka ditt besök och ta reda på mer om vad som gäller kring besök på det aktuella boendet.
Om smittspridningen ökar lokalt kan rutinerna kring besök komma att ändras.
  – Nu gäller det att alla är med och hjälps åt att ta ett stort ansvar för att inte sprida smitta, säger Anette.

Kontakter

Publicerad
29 september 2020
Senast uppdaterad
29 september 2020
Ansvarig organisation
Sektor omsorg
Ämne
Coronavirus - Covid-19