Gå till innehållet

Chefer och medarbetare nöjda med distansarbete

Det går bra för oss att jobba på distans. Det visar resultatet av två enkätundersökningar som HR-avdelningen nyligen genomfört. Enligt Pauliina Lundberg, HR-chef, stärker resultatet tankarna på att fortsätta utveckla flexibla arbetssätt i vår nya organisation, vilket kommer att göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare.

 

Chefer och medarbetare med administrativa arbetsuppgifter har fått betygssätta ett antal påståenden om sin upplevelse av att leda arbete och att arbeta på distans. Resultatet visar att hela 95 procent av medarbetarna som svarat på enkäten är nöjda med att arbeta hemifrån under pandemin. Lika många tycker att deras chef gett dem goda förutsättningar att kunna utföra arbete hemifrån. 81 procent av cheferna svarar att det gått bra att leda medarbetarna i arbetet på distans och att medarbetarna presterar lika bra på distans som de tidigare gjorde på plats. Det visar resultatet av två nyligen genomförda enkätundersökningar, en för medarbetare och en för chefer, som gjorts av HR-avdelningen.

Gemensamma rutiner

– Det finns inga likhetstecken mellan att prestera och att vara på arbetsplatsen, säger Pauliina.
Påståendet bekräftas av resultaten från de undersökningar som gjorts. Arbetsuppgifterna som utförs hemifrån är lika väl utförda som om de gjorts på arbetsplatsen. Och det fina är att flertalet chefer och medarbetare dessutom är nöjda med möjligheten att kunna välja att jobba hemifrån, vilket initialt endast var en lösning för att minska risken för smittspridning. Nu jobbar HR-avdelningen för att ta fram gemensamma rutiner och förhållningssätt för att kunna fortsätta distansarbeta.
  – Det som från början var en kreativ lösning kommer att ersättas av en långsiktigt hållbar lösning för distansarbete oavsett pandemins utveckling, säger Pauliina. 

Gemensamma lösningar efterfrågas

Undersökningen visar vidare att drygt 96 procent av de tillfrågade cheferna tycker att de digitala mötena fungerar bra. Nästan lika många medarbetare, 92 procent, svarar att de är nöjda med sin arbetsmiljö hemma och med det stöd som arbetsgivaren gett. Kommentarer som lämnats vittnar om att det finns en förbättringspotential kring exempelvis arbetssätt och teknik.
  – Det efterfrågas struktur och gemensamma lösningar för distansarbete. Utöver det tittar vi även på vad som behöver göras inom områdena arbetsmiljö, samarbete och ledarskap, säger Pauliina. 

Normen för vårt nya arbetsliv

Många som haft möjligheten att jobba på distans under våren och sommaren har vant sig vid nya arbetssätt, lärt sig använda ny teknik och fått kompetensutveckling på köpet.
  – Att arbeta på distans är varken rättighet eller förmån. Det är snarare normen för vårt nya arbetsliv. Det ställer nya krav på oss som arbetsgivare och höga krav på vårt ledarskap men också höga krav på medarbetarskap, säger Pauliina.
Trots det ser hon att möjligheten att distansarbeta oavsett pandemin kan vara ett av flera sätt att skapa ökad attraktionskraft för oss som arbetsgivare.
  – Vi behöver ha mer flexibla arbetssätt i vår nya organisation för att klara av vår kompetensförsörjning. En sådan plan tas fram just nu och kommer att bli klar senare i höst, säger hon.

Fotnot: Det här är den första av flera texter om hur vi som kan jobbar på distans och hur det är att tillhöra en yrkesgrupp som inte har möjlighet att kunna göra det. I morgon får du läsa om Rickard, som jobbat på distans sedan i början av mars.

Kontakter

Publicerad
13 oktober 2020
Senast uppdaterad
13 oktober 2020
Ansvarig organisation
Kommunledningsförvaltning