Gå till innehållet

Cizzi får bättre leverans med flexibla arbetssätt

Självständiga och ansvarstagande medarbetare i kombination med ett tillitsfullt ledarskap. Det är ett bra och framgångsrikt koncept i Coronatider. Planenhetens medarbetare har huvudsakligen arbetat på distans sedan i februari, vilket faktiskt förbättrat deras leverans.

Planenheten har haft gled närvaro på kontoret sedan i våras. Här har flertalet av medarbetarna, som bland annat jobbar med strategiska planeringsunderlag för hur kommunen vill utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden, valt att jobba på distans. Men det betyder inte att arbetet gått på halvfart, tvärtom. När Cecilia ”Cizzi” Willén Johansson, planchef på samhällsbyggnadsförvaltningen, utvärderar det senaste halvåret konstaterar hon att arbetssättet varit framgångsrikt. Enhetens leverans är till och med bättre än tidigare.

  – Det har visat sig att vi är mer effektiva när vi jobbar på distans. Vi har levererat fler detaljplaner och förhandsbesked än vi gjorde under samma period förra året, säger hon.

Viktigt finnas till hands

Cizzi är inte förvånad över resultatet. Hon beskriver sina medarbetare som drivna och självständiga. Det är människor som vill framåt och som känner sig utmanande och stimulerande av att hitta nya arbetssätt, för att kunna göra sitt jobb trots pandemins omständigheter.
  – Mina medarbetare tar ansvar både för sin leverans och för sina egna behov, säger hon.
Tillit, täta avstämningar och hög tillgänglighet är Cizzis bidrag för att få det att fungera.
  – Det är viktigt att finnas till hands för att svara på frågor och ge medarbetarna förutsättningar att kunna göra ett gott arbete, säger hon.
Med dagens tekniska hjälpmedel spelar medarbetarnas geografiska placering mindre roll. Enligt Cizzi kan det till och med vara så att arbetet som utförs hemifrån är mer effektivt än det som görs på kontoret.
  – Min känsla är att medarbetarna som jobbar på distans tydligt avsätter tid för sitt arbete och strukturerar det. Det i kombination med en hög leveransvilja räcker uppenbarligen långt, säger hon. 

Balans mellan arbete och fritid

Att jobba hemifrån menar hon har många fördelar. Dels spar medarbetarna tid, när de slipper resan till och från arbetet. Tid som kan användas för att minska ett stressigt schema för den som ska få ihop livspusslet med hämtning på förskolan, matlagning, läxläsning och träning.
  – Det här är en viktig faktor att beakta i jakten på framtidens kompetens. För att vi ska kunna attrahera unga och välutbildade människor att vilja jobba med oss, så behöver vi titta på våra möjliga konkurrensfördelar. Flexibilitet är helt klart en viktig sådan, säger Cizzi.
Hon är övertygad om att medarbetare gör ett bättre arbete när en arbetsgivare visar förtroende och ger förutsättningar att kunna jobba med flexibilitet och kunna ha balans mellan arbete och fritid. Det här är dessutom en friskfaktor att räkna med, då stress och utmattningssymptom är vanliga orsaker till sjukskrivningar.

Fikar via Skype

Självklart kan det även finnas nackdelar med att distansjobba. Det finns en risk att tappa gruppdynamik och sociala samspel.
  – Det gäller att vara lyhörd för om en medarbetare inte trivs, känner sig utanför eller har svårt att komma in i de samtal som förs, säger Cizzi.
I hennes grupp är det fika via Skype två gånger om dagen för dem som vill och kan delta. Därtill har de täta enhets- och avstämningsmöten med spelregler som säger att det ska vara ett tillåtande klimat med högt i tak för alla slags frågor. 

Uppmuntrar distansarbete

Cizzi vill inte att för många av hennes medarbetare kommer till kontoret samtidigt, om det går att undvika. Hon fortsätter att uppmuntra distansarbete och ser det som ett sätt att minska risken för att medarbetarna ska bli smittade och sjuka. Det här görs också för att kunna säkra enhetens fortsatta leverans. På planenhetens kontor finns sedan några veckor tillbaka ett schema över planerad närvaro. Och oavsett Coronapandemin hoppas hon att dagens flexibla arbetssätt är här för att stanna.

Kontakter

Publicerad
15 oktober 2020
Senast uppdaterad
15 oktober 2020
Ansvarig organisation
Kommunledningsförvaltning