Gå till innehållet

Det närmar sig beslut i slutförvarsfrågan

Kommunstyrelsen i Östhammars kommun har lämnat in ett förslag till kommunfullmäktige gällande att lägga in ett extra kommunfullmäktigemöte för att då ta ställning om kommunen ska tillåta Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det är regeringen som tar det slutliga beslutet om SKBs ansökan, men Östhammars kommuns inställning är viktig i deras bedömning.

Sedan 2009 har Forsmark varit aktuellt som plats i SKB:s ansökan, men redan 1995 blev kommunen en aktiv part i processen och började då bygga upp en bred kunskap för att förbereda kommunfullmäktiges ledamöter inför detta beslut.

Den 22 september ska alltså kommunfullmäktige bestämma om kommunen är redo att gå till beslut i frågan. Enligt förslaget kommer ett extra fullmäktigemöte att genomföras den 13 oktober där de i så fall ska besluta om kommunen ska tillstyrka eller avstyrka SKB:s ansökan om att förlägga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Kommunen har en så kallat vetorätt och kommunens röst väger alltså tungt i frågan som regeringen sedan tar slutgiltigt beslut om. Regeringen kan välja att ”köra över” ett eventuellt nej från kommunen, men då krävs synnerligen starka argument.

Oskarshamns kommun tog under 2018 beslut om att tillstyrka  den del av ansökan som planeras att byggas i Oskarshamn, vilket är en inkapslingsanläggning.

Den 9 juni 2020 beslutade kommunfullmäktige att det inte ska genomföras en folkomröstning i Östhammars kommun.

Utöver frågan om slutförvaret för använt kärnbränsle kommer sannolikt kommunen att behöva ta ett liknande beslut senare om man ska tillåta en utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) som sedan 1988 varit i drift i Forsmark.

 

Läs mer om kommunens arbete i dessa frågor på www.slutforvarforsmark.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med detta. Kontaktinformation finns på vår hemsida.

Publicerad
9 september 2020
Senast uppdaterad
9 september 2020
Ansvarig organisation
Slutförvarsenheten