Gå till innehållet

Du kan bidra till att göra Östhammars kommun  tryggare

Nu kan du påverka innehållet i kommunens och polisens gemensamma medborgarlöfte för 2021. Ta chansen att svara på enkäten nedan!

Att ge ett medborgarlöfte är ett sätt att arbeta brottsförebyggande. Löftet innehåller konkreta åtgärder som ska leda till att invånare i Östhammars kommun känner sig tryggare och att brottsligheten minskar.

Vad tycker du om tryggheten i vår kommun? 

Medborgarlöften grundas på förslag och synpunkter som har kommit fram i dialog med invånare, bland annat genom enkäten nedan.  Enkäten pågår mellan 7-30 oktober. 

Svara på enkäten före 30 oktober.

– Vi hoppas att invånarna tar chansen att berätta så vi får veta var problemen finns och var åtgärderna ska sättas in, säger Malin Hübinette, beredskapssamordnare i Östhammars kommun.

I enkäten ställs bland annat frågor om upplevd trygghet i hemmet, i bostadsområdet och i kommunen, om platser som bör undvikas och om vilka brott som den som svarar är rädd att utsättas för.

Medborgarlöfte om konkreta åtgärder

De tankar och förslag som kommer fram ska sedan utgöra grund för det medborgarlöfte som kommun och polis ger invånarna. Detta innehåller konkreta åtgärder för att förebygga brott, till exempel arbete för minskad tillgång till narkotika, trafikkontroller och åtgärder i den fysiska miljön.

Medborgarlöftet grundas även på dialoger som förs med invånarna i kommunens olika orter.

– Vi analyserar de svar vi får in genom medborgardialogen och även den aktuella lägesbild vi har, och tar sedan fram ett förslag till löfte, berättar Bengt Eriksson, kommunpolis.

Nytt löfte fastställs i början av 2021

Nästa medborgarlöfte blir klart i början av 2021 efter fastställande av kommunstyrelsen och lokalpolisområdeschefen. Medborgarlöften ges på liknande sätt över hela landet och är ett sätt att arbeta brottsförebyggande utifrån invånarnas upplevelser.

Kontakter

Publicerad
7 oktober 2020
Senast uppdaterad
7 oktober 2020
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd