Gå till innehållet

Från kulturskolan till hemtjänsten

Maria Nyström, sångpedagog, hann tänka tanken innan frågan kom – att hon just nu skulle göra mer nytta i vården än på kulturskolan. Att under en period backa upp och stötta vård och omsorg med anledning av coronasituationen känns bra, tycker Maria som från och med i dag har ett nytt uppdrag inom hemtjänsten.

Maria Nyström jobbar som sångpedagog. Men innan hon började göra det arbetade hon som personlig assistent och på olika gruppboenden.
– Jag är utbildad undersköterska och det kommer väl till pass nu, säger hon.

Maria är en av våra medarbetare som tillfälligt kommer att utföra andra
arbetsuppgifter än dem hon är anställd att göra. Under en fyraveckorsperiod,
eller mer, kommer hon att jobba inom hemtjänsten i Öregrund i stället för på
sitt ordinarie jobb på kulturskolan.

Enkelt beslut

Kulturskolan fattade beslut om att inte bedriva undervisning från den 20 mars
och fyra veckor framåt. Anledningarna till det är flera. Dels är verksamheten
varken obligatorisk eller lagstadgad, dels behövs resurser omfördelas för att
vi ska klara av skapa trygghet och kontinuitet i våra verksamheter.
– Det är förstås tråkigt att behöva ställa in undervisningen men samtidigt är
det ett ganska enkelt beslut att gilla när våra resurser inte räcker till det
allra mest grundläggande, som att exempelvis vårda våra äldre, säger Maria.

Gå dubbelt med en kollega

När beslutet kom var Maria förberedd på frågan. Hon har varit till den nya
arbetsplatsen på hemtjänsten i Öregrund för att få en första introduktion. Dessutom
har hon genomfört en kurs för att uppdatera sin kunskaper om medicindelning.
Under första veckan kommer hon att få gå dubbelt med en kollega och med
arbetsuppgifterna känner hon sig redan trygg.

Ett större perspektiv

Sången är ett stort intresse för Maria som på sin fritid är del i sånggruppen
Lady Singers och leder en kör för personer med funktionsvariationer. Hon gillar
sitt jobb som sångpedagog på kulturskolan, där hon en gång själv varit elev och
under många år jobbat som vikarie när det har behövts.
– Men i det här läget som vi är i nu känns det bra att kunna prioritera och se
behoven i ett större perspektiv. Eftersom jag jobbat inom vården och är
fritidspolitiker har jag nog ganska lätt för att göra det, säger Maria.

Kontakter

Publicerad
25 mars 2020
Senast uppdaterad
25 mars 2020
Ansvarig organisation
Kommunledningsförvaltning