Gå till innehållet

Hammarskolans verksamhet byter lokaler

Tekniska förvaltningen tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen har nu beslutat om att Hammarskolan i Gimo ska flytta ur sina lokaler som tidigare har konstaterats med stora underhållsbehov.

Sedan besiktningen av Hammarskolans lokaler gjordes 2018, se tidigare nyhet, har man bevakat fastigheten noga och satt till åtgärder för att kunna nyttja lokalerna tillsvidare. Men nu finns en plan för att flytta verksamheten.

Grundskoleverksamheten och särskoleverksamheten på Hammarskolan ska flyttas till Vallonskolan (tidigare Vretaskolans lokaler). För att få plats där kommer även paviljonger att etableras. Beslutet innefattar också att Vallonskolans hela verksamhet åk 4-9 kommer att lokaliseras i Vallonskolan. Skolorna kommer fortsättningsvis att hanteras som två skolenheter med åtskild budget. Detta är en tillfällig lösning som kommer att följas av en mer långsiktig plan för skolverksamheten i Gimo.

Berörda vårdnadshavare och personal informerades den 24 mars. Vill du veta mer så ta gärna del av brevet nedan.

Publicerad
26 mars 2020
Senast uppdaterad
26 mars 2020
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningsförvaltning