Gå till innehållet

Idag togs första spadtaget på Österbyskolans utbyggnad!

Äntligen har spaden satts i jorden för den efterlängtade utbyggnationen av Österbyskolan. Skolans nya del ska rymma alla högstadieelever och i december 2021 ska bygget vara klart.

Det var en glad och förväntansfull skara som samlades vid den planerade byggplatsen idag 9 september. På plats var elever från Österbyskolans elevråd, skolans rektorer Helena Åsberg och Inga-Lill Ericsson samt representanter från byggföretaget och från Östhammars kommun: Lasse Karlsson och Johanna Yngve från Tekniska förvaltningen, Cecilia Eriksson från Barn- och utbildningsförvaltningen och Josefine Nilsson från Barn- och utbildningsnämnden.

Det första spadtaget togs av Stefan Eriksson som är VD på byggföretaget Veconia tillsammans med Joline Gauffin som är elev och medlem i elevrådet och barn- och utbildningsnämndens ordförande Josefine Nilsson.

– Det känns jätteroligt att bygget påbörjas nu! Säger Joline, som nu går i årskurs 6. Joline är en av eleverna som kommer att få gå i den nya skolbyggnaden när den står klar i december 2021. Den nya skolbyggnaden ska nämligen rymma ett tvåparallelligt högstadium för årskurs åk 7-9. Det första spadtaget firades sedan med tårta och det surrade av förväntansfullt prat i personalrummet på Österbyskolan.
– Vi är så glada att bygget påbörjas nu, det är verkligen efterlängtat med egna lokaler för våra högstadieelever. Vi har haft paviljonglösningar för förskoleklasserna och årskurs ett, men i december 2021 ska bygget vara klart och då ska alla få plats inne i skolan igen, säger rektor Helena Åsberg.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Josefine Nilsson var med och tog beslutet om utbyggnationen av Österbyskolan för två år sedan och idag fick hon även vara delaktig i det första spadtaget. En utbyggnation som handlar om mycket mer än bara lokaler enligt henne.
– Ändamålsenlig arbetsmiljö för både elever och personal är en förutsättning för att bedriva bra verksamhet, så det känns så roligt att utbyggnationen äntligen påbörjas, säger Josefine.

Bakgrund till utbyggnationen

Antalet elever på Österbyskolan har ökat de senaste åren varför skolan blivit för liten. Sommaren 2018 ställdes därför en temporär paviljong vid skolan med fem klassrum. Samtidigt fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om att skolan skulle byggas ut med 150 platser, från dagens 350 till 500. Beslut om finansiering av projektet togs av Kommunfullmäktige i samband med beslut om budget under hösten 2018. Under 2019 genomfördes projektering och upphandling av byggentreprenaden. Våren 2020 påbörjades rivning av den före detta biblioteksbyggnaden.

Hur kommer den nya byggnaden se ut?

Österbyskolan ska byggas ut med ett nytt hus i två plan. Byggnaden kommer att placeras där före detta biblioteksbyggnaden stod. Den nya byggnaden kommer att anslutas mot befintlig skolbyggnad via en länk.

Vad händer nu vid byggplatsen?

Schaktarbeten påbörjas – först ska marken saneras och sedan ska det fyllas med nya massor. Därefter ska plattan gjutas och i december/januari planeras stomresning.

Bullrande arbeten kommer i huvudsak genomföras dagtid måndag – fredag.

Hur påverkas skolgården?

Området runt före detta bibliotekshuset med tillhörande parkering och ut till Järnvägsgatan har spärrats av med byggstängsel. Detta innebär att skolbussarnas busshållplats är flyttad tills att bygget är slutfört vintern 2021. Den tillfälliga busshållplatsen är placerad längs Järnvägsgatan vid multiarenan.

Byggarbetsplatsen

För allas säkerhet är det under kvällar och helger viktigt att vårdnadshavare säkerställer att avspärrningar runt byggarbetsplatsen respekteras.

Frågor

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Östhammar Direkt.

Kontakter

Publicerad
9 september 2020
Senast uppdaterad
9 september 2020
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningsförvaltning