Gå till innehållet

Information om skolskjuts och elevresor inför läsåret 2020/2021

Du som haft skolskjuts eller elevresa läsåret 2019/2020 behöver inte spara ditt busskort. Du som är berättigad skolskjuts eller elevresa kommer att få ett nytt kort som heter SKOLKORT 20/21 hemskickat till din folkbokföringsadress under vecka 33.

Skolkortet skickas hem till din folkbokföringsadress innan skolstart, under början av vecka 33. Om du ännu inte har fått ditt skolkort den 13 augusti så ta kontakt med Östhammar Direkt, 0173-86 000.

Läsåret 2020/2021 gäller skolkortet på vardagar 17 augusti – 23 december samt 7 januari – 11 juni, klockan 4.00 – 19.00 inom hela UL:s trafikområde. Kortet gäller inte på helger, röda dagar samt jul- och sommarlov.

Grundskolor - Skolskjuts

Barn- och utbildningsnämnden har reviderat skolskjutsriktlinjerna 2020-05-28. Detta medför en del förändringar mot tidigare läsår.

Riktlinjer för skolskjuts, ansökningsblanketter, turlistor och mer information för dig som går i grundskolan hittar du på den här sidan.

Första gången eleven är i behov av skolskjuts enbart på grund av avståndet mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och elevens anvisade skola behöver vårdnadshavaren ansöka om skolskjuts, och därefter endast vid förändringar.

Om elev har behov av skolskjuts på grund av trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annan särskild omständlighet/särskilda skäl behöver en ansökan göras av vårdnadshavare inför varje nytt läsår eller vid förändringar.

Elever i Östhammars kommun är inte berättigade till både barnomsorg (fritidshemsplats eller familjedaghem) och skolskjuts. Om eleven är inskriven på fritidshem eller familjedaghem och är i behov av skolskjuts de tillfällen eleven inte utnyttjar sin barnomsorg, behöver vårdnadshavaren ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl.

Till läsåret 2020/2021 kommer skolkort endast att skickas ut till elever som haft skolkort tidigare läsår och som uppfyller avståndsgräns mellan hemmet (folkbokföringsadress) och anvisad skola samt ej är inskrivna på fritidshem.

Gymnasiet – Elevresor och inackorderingstillägg

Riktlinjer och blanketter för elevresor och inackorderingstillägg för dig som går eller ska börja på gymnasiet hittar du på den här sidan.

Busskort till gymnasieelever skickas ut under början av vecka 33 och alla elever ska ha fått sitt kort innan skolstart. Har du inte fått något busskort ännu den 13 augusti kan det bero på att vi inte har någon uppgift om vilken gymnasieskola du ska gå på. Ta i så fall kontakt med Östhammar Direkt 0173-86 000.

Du som studerar på annan ort och är berättigad till inackorderingstillägg – kom ihåg att ansöka om detta om du inte redan gjort det med denna ansökningsblankett.
Du som ska studera på en fristående gymnasieskola ansöker om ditt inackorderingstillägg från CSN.

Linjenät för stadsbussar i Uppsala

Du som går i grundskola eller gymnasieskola i Uppsala hittar information på UL:s webbplats om linjenätet för stadstrafiken i Uppsala:
https://www.ul.se/reseinfo/resa-med-oss/kartor/

Information från UL

Samlad information för dig som reser med skolkort, till exempel hur du förlustanmäler ett kort, finns på UL:s webbplats:
https://www.ul.se/Skolkortet/skolkort/

 

Kontakter

Publicerad
12 juni 2020
Senast uppdaterad
12 juni 2020
Ansvarig organisation
Sektor bildning