Gå till innehållet

Kommunens organisation förändras för att möta framtiden

Den kommunala verksamheten växer då behoven i välfärdssektorn ökar. Våra kärnverksamheter behöver mer resurser. Östhammars kommun har påbörjat ett arbete med en organisationsförändring. Senaste kommunfullmäktige har nu antagit den nya organisationsmodellen som ska träda i kraft i januari 2021.

Det är endast tjänstemannaorganisation som omfattas av organisationsförändringen, allra främst de administrativa delarna. Östhammars kommun kommer i januari 2021 övergå till en organisation med endast en förvaltning med fyra sektorer; bildning, samhälle, omsorg och verksamhetsstöd.

- Genom att övergå från sex förvaltningar till en enda skapar vi en bra förutsättning för organisationsförändringens måluppfyllelse. Det är en bättre struktur för att arbeta närmare tillsammans, vara mer effektiva och få en ökad helhetssyn, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Organisationsförändring med tre mål i sikte

Kommunstyrelsen tydliggör vad förändringen avser skapa:

 • Mer pengar till kärnverksamheten
 • Hög kvalitet i alla delar
 • En mer medskapande och samverkansorienterad organisation.

Nio punkter grundläggande för att målen ska uppnås

Förändringen ska skapa en organisation:

 • Som är kostnadseffektiv, vilket ska ge mer resurser till välfärdsområden.
 • Som stärker Östhammars kommuns kvalitet.
 • Som ger likvärdiga möjligheter.
 • Som tål störning – en inneboende redundans och flexibilitet.
 • Som driver förbättring och innovation genom exempelvis digitalisering, automation och robotisering.
 • Som underlättar och stödjer samverkan både internt och externt genom andra myndigheter, näringsliv och det civila samhället.
 • Som stödjer ansvar, problemlösande, mandat, resurstilldelning och beslutstagande så långt ut i organisationen som möjligt.
 • Där vi skapar förståelse i hela linjen.
 • Som genomsyras av transparens.

 

Relaterade länkar

 Blivande sektorchefer är utsedda

Publicerad
7 maj 2020
Senast uppdaterad
7 maj 2020
Ansvarig organisation
Kommunfullmäktige