Gå till innehållet

Max åtta deltagare vid sammankomster i Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län har den 23 november, fattat beslut om max åtta sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet. Restriktionen gäller från och med den 24 november.

Den lokala gränsen på max 50 deltagare har gällt mellan den 29 oktober och den 23 november.

Från och med tisdag den 24 november gäller istället att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet inte får samla fler än åtta sittande deltagare. Ett undantag från denna begränsning är, efter regeringens beslut, begravningsceremonier där upp till 20 personer får delta.

– Som smittläget ser ut nu är det ett nödvändigt beslut. Det är dock en extraordinär åtgärd som inskränker den personliga friheten och beslutet ska inte gälla längre än nödvändigt, säger landshövding Göran Enander.

Begräningsen ska gälla under fyra veckor

Föreskriften gäller tills vidare. Den kommer dock, i nära dialog med regionens smittskyddsläkare, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor.

Beslutet är fattat efter att ett 30-tal instanser, bland annat länets kommuner, myndigheter, Svenska kyrkan och representanter från närings- och föreningsliv, fått möjlighet att komma med synpunkter.

Läs hela beslut här: Förbud mot allmänna sammankomster

Så här påverkas kommunens verksamheter

Östhammars kommun  följer råd och riktlinjer som kommer från nationella och regionala myndigheter och ser nu över vad beslutet innebär för berörda verksamheter. Informationen uppdateras löpande här på vår hemsida, se länk nedan.

Vad är en allmän sammankomst? Vad är en offentlig tillställning?

Dessa begrepp definieras i 2 kap. 1–3 § ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader som till exempel julmarknader och mässor.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Källa: Info på regeringens webbplats, under avsnittet Allmänt om förbudet.

Kontakter

Publicerad
23 november 2020
Senast uppdaterad
23 november 2020
Ämne
Coronavirus - Covid-19