Gå till innehållet

Östhammars kommun säger ja till ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark

Under tisdagskvällen beslutade sig kommunfullmäktige i Östhammars kommun för att säga ja till att Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) etablerar ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Beslutet fattades på ett extra sammanträde med ett ärende på ärendelistan: Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Efter votering beslutade kommunfullmäktige att Östhammars kommun tillstyrker etableringen. 38 ledamöter ställde sig bakom beslutet, 7 motsatte sig det och 3 avstod från att rösta.

Sammanträdet websändes och går att se i efterhand.

For english : The council of Östhammar voted yes for a repository for spent nuclear fuel

Bakgrund

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte 2011 om tillstånd för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Beslut fattas av regeringen men enligt den så kallade vetorätten i miljöbalken krävs kommunfullmäktiges tillstyrkan för att regeringen ska få tillåta verksamheten.

Östhammars kommun har deltagit aktivt i processen runt ett slutförvar för använt kärnbränsle i över 25 år. Det slutförvar som SKB ansökt om att få bygga i Forsmark är en del av ett sammanhängande system av anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränslet och kärnavfall. I systemet ingår även en anläggning i Oskarshamns kommun (Clink – centralt mellanlager och inkapslingsanläggning) vilket innebär att även Oskarshamns kommun har vetorätten i prövningen. Oskarshamns kommunfullmäktige tillstyrkte etableringen i juni 2018.

Vad händer nu?

Det slutliga beslutet om SKB ska få etablera ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark är regeringens och ärendet hanteras sedan i januari 2018 av miljödepartementet. I och med att kommunfullmäktige i både Östhammars och Oskarshamns kommun tillstyrkt ansökan är det nu upp till regeringen att fatta beslut.

Presskonferens

Under onsdagen, den 14 oktober kl 10.00, kommer Östhammars kommuns kommunalråd att hålla en presskonferens. Presskonferensen kommer att direktsändas via Östhammars kommuns YouTube-kanal.

Mer information

Besök gärna vår webbplats www.slutforvarforsmark.se för att få mer information om de slutförvar för radioaktivt avfall som är, eller kan bli, aktuella i Östhammars kommun.

 

The council of Östhammar voted yes for a repository for spent nuclear fuel

On the evening of October 13 th, the council of the Östhammar Municipality in Sweden, made the decision not to use their veto right concerning the localisation of a repository for spent nuclear fuel in Forsmark. The decision was supported by a clear majority of the council.

The decision was a clear yes, and completed by a well descripted text of the motives of why this decision is made now and what Östhammar Municipality awaits from other parts of the society. Expectations on moving the already long going process forward are directed to the Swedish government as well as the implementer with the clear objective in making Östhammar a good host municipality.

– This process has all along been in the sense of trust between the actors. We feel that we have the material we need in order to take responsibility now and make our position clear to the Swedish government. We are ready to be a host municipality, says Östhammar mayor Jacob Spangenberg. Two major issues were raised in the debate: ”Why do we have to decide now? The government has not formally asked us about our opinion yet” and ”Why don’t we wait until the latest research concerning copper corrosion on the cannister (LOT) has been scrutinized by the authorities?”.

The answer given to this last question was that the Swedish Radiation Safety Authority (SSM) has already made statements that the LOT-projects results are not foreseen to change the authorities judgement of the long term safety and integrity of the cannister.

– New research results will always come forward and we rely on SSM as the expert authority on the subject. They will do what will be necessary to ensure the long term safety of the project. Therefore, we feel confident to make the decision now, clarified Östhammar vice mayor Margareta Widén Berggren.

Regarding the time chosen for this decision making, it was clarified that although Swedish law states that the government needs to be certain of what the municipality in question thinks about the localisation, nothing stops the municipality from taking a proactive decision on the subject on beforehand. It was clear that the council of Östhammar felt ready for this now.

Kontakter

Publicerad
13 oktober 2020
Senast uppdaterad
13 oktober 2020
Ansvarig organisation
Slutförvarsorganisationen