Gå till innehållet

Östhammars kommuns tillämpning av Folkhälsomyndighetens skärpta råd

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om skärpta allmänna råd för Uppsala län. De allmänna råden innebär att alla uppmanas nu i möjligaste mån att bara umgås med dem man bor tillsammans med samt att undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Nedan följer en beskrivning av hur Östhammars kommun tillämpar dessa råd.

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet som är oroande.

Skärpta allmänna råd

Dessa gäller från och med 20 oktober och fram till den 3 november och innebär bland annat att:

  • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel, och

  • Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Östhammars kommuns tillämpning av råden

De skärpta råden ska tillämpas inom alla verksamheter inom Östhammars kommun för närvarande till och med den 3 november, men kan komma att förlängas.

Den 15 oktober beslutade vi om ökat distansarbete för att minska smittspridningen. I och med de nya skärpta råden har nu ytterligare förtydliganden om tjänsteresor, möten och distansarbete har gjorts på generell nivå.

Specifika tillämpningar av råden kommuniceras av verksamheterna själva

Verksamheternas ytterligare specifika anpassningar har idag beslutats av kommunens ledningsgrupp och kommer omgående att kommuniceras genom verksamheterna själva.

Relaterad information

Skärpta allmänna råd för att bekämpa covid-19

Östhammars kommuns samlingssida för Coronarelaterad information

Kontakter

Publicerad
21 oktober 2020
Senast uppdaterad
21 oktober 2020
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19