Gå till innehållet

Regelbundna tillsynsbesök för att minska smittspridning under sommaren

För miljöenheten vid Östhammars kommun har sommaren inneburit regelbundna besök på många olika platser i kommunen för att minska smittspridningen av Covid -19. Trots att kommunen är ett populärt sommarresmål har det mesta fungerat väl.

Miljöenheten tog tidigt fram en så kallad hot-spot-lista över de platser i kommunen där många människor vanligtvis samlas. På listan finns allt från badplatser och restauranger till populära besöksmål. Utöver den vanliga tillsynen och de ansökningar som normalt hanteras har kommunens miljöinspektörer under sommaren utgått från listan och gjort regelbundna tillsynsbesök på platserna.

– Det är ingen vanlig sommar i år och vi har gjort vårt allra bästa för att omfördela och effektivisera våra resurser för att kunna finnas på plats både vardagar och helger - dagtid, kvällstid och nätter för att kontrollera att det inte uppstår trängsel runtom i kommunen. Det är nya regler för oss alla att förhålla oss till, men tillsammans gör vi vårt bästa för att skapa en trygg miljö för den som vistas i kommunen, säger Johan Nilsson, miljöchef.

Trots att Östhammar är en kommun som sommartid tar emot många besökare är bilden hos miljöenheten att det mesta har fungerat bra i sommar och att krögare i kommunen tar sitt ansvar och gör vad de kan för att möjliggöra för besökare att hålla avståndet.

– Min bild är att det finns en stor medvetenhet och vilja att göra rätt hos krögare i kommunen och att de råd vi ger följs. I samtliga fall där restauranger fått anmärkningar för att det varit tätt har detta åtgärdats. Krögarna har en viktig uppgift att möjliggöra att vi alla kan hålla avstånd och vi bär alla ett personligt ansvar att hindra att smittan sprids, säger Johan Nilsson.

Den tillsyn som skett under sommaren fortsätter i oförändrad takt framöver med besök på platser och krogar i kommunen för att kontrollera och informera. Kommunens miljöenhet tar också fortsatt tacksamt emot tips kring upplevd trängsel.

– Vi är väldigt tacksamma för de tips och synpunkter vi fått in från allmänheten under sommaren där man upplevt trängsel eftersom dessa observationer har hjälpt oss att arbeta på ett mer effektivt sätt och rikta våra insatser till rätt platser, säger Johan Nilsson.

Miljöenhetens råd till dig som besöker Östhammars kommun i sommar:

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Fortsätt hålla avstånd
  • Tvätta händerna
  • Om du ser att det är trångt på den restaurang eller badplats du vill besöka – gå inte dit.
  • Fortsätt tipsa kommunen om du ser platser och verksamheter där många människor samlas
Publicerad
10 augusti 2020
Senast uppdaterad
10 augusti 2020
Ansvarig organisation
Sektor samhälle
Ämne
Coronavirus - Covid-19