Gå till innehållet

Risk för ökat våld i nära relationer under coronakrisen

Kvinnor och barn som lever med våld är extra utsatta i krissituationer. Därför riskerar de att fara särskilt illa under coronakrisen. Om du misstänker att någon far illa, eller om du själv behöver hjälp, kan du kontakta socialförvaltningen. Vid akut oro eller hotfull situation ska du alltid ringa 112.

Att bli utsatt för våld och hot av någon, framför allt någon som du känner väl, är kränkande och mycket känsloladdat. Det kan vara mycket svårt att berätta om det som har hänt. Men om du vågar berätta och vill ha hjälp med att ta dig ur situationen så finns det stöd, hjälp och skydd att få.

Vill du komma i kontakt med socialtjänsten kan du ringa: 0173-86 000 

Våld i nära relation är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem. Det påverkar alla inblandade, den våldsutsatte, barnen men också den som utövar våldet.

Hos kommunen kan du som utsatts för våld i nära relation söka stöd och hjälp i form av;

  • Råd och Stöd
  • Ekonomiskt bistånd
  • Hjälp med boende i akut och långsiktigt skede

Relaterade länkar:

Här får du stöd och hjälp 

Kontakter

Publicerad
7 maj 2020
Senast uppdaterad
7 maj 2020
Ansvarig organisation
Socialförvaltningen
Ämne
Coronavirus - Covid-19