Gå till innehållet

Så här påverkas kommunens verksamheter av de skärpta allmänna råden och rekommendationerna

Från och med den 14 december och framöver gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Uppsala län. Det här påverkar Östhammars kommuns verksamheter på olika sätt. Här har vi sammanfattat förändringar som kan påverka våra kommuninvånare.

Observera att informationen nedan kan komma att förlängas eller justeras. Håll dig uppdaterad löpande.

De allmänna nationella råden gäller från och med den 14 december och tillsvidare

De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.

 • undvika att ingå i flera olika grupper.

 • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.

 • undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.

 • undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.

 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.

 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

De nya råden gäller tillsvidare. Länsstyrelsens besut om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Öppna förskolan 

Verksamheten är stängd till 31 mars 2021.

Bruksgymnasiet

Bruksgymnasiet övergår till fjärrundervisning från och med måndagen den 7 december och till och med den 24 januari. Läs mer på Bruksgymnasiets hemsida

Kommunala förskolor och grundskolor

Håller öppet och fortsätter sin undervisning men med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Kulturskolan

Har undervisning som vanligt med vissa justeringar, t.ex. vissa inställda gruppverksamheter. Berörda elever kontaktas av sin lärare. Läs mer på Kulturskolans webbplats.

Dagverksamheten på Edsvägen 16 

Verksamheten är stängd.

Restauranger vid våra särskilda boenden

Stängda tillsvidare.

Östhammar Direkt

Håller öppet enligt ordinarie öppettider. Länk till Östhammar direkt

Kultur och fritidsförvaltningens verksamheter

För att följa de skärpta åtgärderna har ordföranden på delegation från kultur- och fritidsnämnden den 18 december beslutat att omgående stänga all inomhusverksamhet inom nämndens områden till och med den 24 januari. 

 • Alla kommunens bibliotek (Österbybruk, Alunda, Öregrund, Gimo och Östhammar).

 • Alla kommunens idrottshallar (Österbybruk, Alunda, Öregrund, Gimo och Östhammar), inklusive gym, ishallar och simhallar.

 • Alla kommunens ungdomsgårdar. Här kommer vi att ha vår personal utomhus för att ändå finnas till hands för våra ungdomar.

 • Planerade evenemang med Jubileumsutställningen med bilder från Forsmarks byggtid av fotografen Göran Hansson, som skulle ha visats på Kulturhuset Storbrunn mellan 22 december – 16 januari. Utställningen ställs in och skjuts preliminärt upp till hösten 2021.

OBS! Under den period som anläggningarna är stängda kommer vi inte att debitera vare sig enskild person eller föreningen. Alla gymkort fryses automatiskt från och med lördagen den 19 december.

Inställt:

 • Biograf Storbrunn har valt att hålla stängt tillsvidare
 • Jullovsaktiviteter som var inplanerade kommer inte att hållas i år. Håll utkik efter digitala upplevelser istället!

Återvinningscentraler 

Öppet som vanligt. Om risk för trängsel uppstår kan centralen behöva stänga tillfälligt. Sedan den 3/11 är bytbodarna är stängda. 

 • Håll minst 1,5 meters avstånd mellan alla personer.

 • Vänta kvar i din bil tills det blir din tur.

 •  Sortera avfallet innan du åker hemifrån.

 • Du måste själv packa ur och slänga ditt avfall. 

 • Ska du enbart slänga förpackningar finns det återvinningsstationer på flera platser i kommunen. Länk till återvinningsstationer i vår kommun.

Kommunens medarbetare

Alla ska apassa sitt arbete efter råden, genom att när så är möjligt att arbeta hemifrån, undvika kollektivtrafik, samt att alltid hålla avstånd och använda skyddsutrustning när så är tillämpligt.

Läs mer

Allmänna nationella råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Östhammars kommuns samlade information om covid-19.

Kontakter

Publicerad
18 december 2020
Senast uppdaterad
18 december 2020
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19