Gå till innehållet

Så ska vi jobba med ekosystem och biologisk mångfald

Natur nära skolor och förskolor, fler pollinatörer, bevara naturvärden på kommunal mark, återskapa våtmarker och vandringsvägar för fisk och mycket mer. Fredagen den 13 november tecknade Östhammars kommun tillsammans med ett 30-tal aktörer i länet hållbarhetslöften.

De avsiktsförklaringar i form av hållbarhetslöften som aktörer i länet nu tecknar utgår från åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald. Det är det andra programmet av fyra som tas fram i länet i syfte att öka takten för att nå de nationella miljömålen.

Kommunfullmäktige beslutade tisdag 10 november om vilka aktiviter Östhammars kommun ska arbeta med. Det handlar om allt från att stödja produktion av lokala livsmedel, gynna pollinatörer, utveckla skötsel av egen natur- och skogsmark, återskapa våtmarker och vandringsvägar för fisk, säkra natur nära skolor och förskolor och sprida kunskap om naturen i kommunen till boende och besökare.

Den organisation som samordnar arbetet i länet är Länsstyrelsen i Uppsala län, men alla aktörer väljer själva vilka åtgärder man vill arbeta med inom programmet de närmaste fyra åren.

Vår kommuns grundförutsättningar har gett oss ett mycket rikt växt- och djurliv. Det vill vi bevara, för naturens eget värde och för alla ekosystemtjänster det ger oss, säger Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun.

Östhammars kommuns antagna åtgärder och aktiviteter hittar du här 

Publicerad
13 november 2020
Senast uppdaterad
13 november 2020
Ansvarig organisation
Sektor samhälle