Gå till innehållet

Särskilt stöd till föreningslivet i Östhammars kommun

Med anledning av Covid-19 och restriktionerna som pandemin har fört med sig har många föreningar varit tvungna att pausa sin verksamhet. Inställda evenemang, avbokade uthyrningar och uppskjutna aktiviteter har gjort att många föreningar har förlorat stora delar av sina inkomster.

Kommunfullmäktige beslutade 9 juni att avsätta medel till Kultur- och fritidsnämnden med anledning av den ansträngda situation som kultur- och föreningslivet upplever just nu.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att 600 000 kronor av dessa extra medel ska bli ett sökbart stöd till föreningslivet. Stödet är tänkt att täcka delar av de intäktsbortfall som föreningarna har fått p.g.a. inställda aktiviteter och uthyrningar.

Kriterier för stödet och ansökningsblanketten hittar ni här.

Redan beviljade och utbetalade stöd

Kultur- och fritidsnämnden har också beslutat att beviljade och utbetalda stöd till föreningar som inte kan användas som planerat under 2020 får överföras till 2021 års verksamhetsår.

För stödformerna Verksamhetsstöd inom kulturområdet, Samlingslokalsbidrag och Lokalt aktivitetsstöd har nämnden beslutat att 2020 års verksamhet och aktiviteter inte påverkar 2021 års bidragsnivå. Bedömningar kommer att göras utifrån 2019 års nivå.

Publicerad
11 juni 2020
Senast uppdaterad
11 juni 2020
Ansvarig organisation
Kultur- och Fritidsförvaltning
Ämne
Coronavirus - Covid-19