Gå till innehållet

Skärpta allmänna råd för att bekämpa covid-19

I Uppsala län har antalet bekräftade fall och sjukhusinläggningar ökat under de senaste veckorna. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta råd som ska gälla från den 20 oktober och två veckor framåt. De som vistas i Uppsala län uppmanas nu i möjligaste mån bara umgås med dem man bor tillsammans med.

De skärpta allmänna råden är att:

  • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel (gäller i första hand inte skolelever),

  • i möjligaste mån undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med (Folkhälsomyndigheten avråder från fester och andra sociala umgängen).

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta allmänna råden. Det kan handla om att arbetsgivare uppmanar personalen att arbeta hemifrån och begränsar resor och fysiska möten. Andra verksamheter bör försöka minimera antalet besökare. Östhammars kommun har sett över hur vi på bästa sätt kan anpassa våra verksamheter utifrån de nya råden och om det kan du läsa under "Mer information".

De skärpta allmänna råden för Uppsala län gäller till och med den 3 november, men kan förlängas.

I grunden är det samma budskap som vi har gått ut med tidigare, att man ska hålla avstånd, inte åka med kollektivtrafiken om man inte måste och arbeta hemifrån så långt det är möjligt. Men Folkhälsomyndighetens beslut ger en extra tyngd och vi hoppas nu att vi får se tydlig efterlevelse till råden hos alla länsinvånare. Det är allvar nu säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala.

Skolelever ska fortsätta gå i skolan

När det gäller avrådan att resa med kollektivtrafiken riktar den sig i första hand inte till skolelever. Rådet riktar sig mot alla som inte måste åka kollektivt. 

Råd vid läkarbesök

Smittskyddsläkaren gör också undantag för den som behöver uppsöka sjukvård för besvär eller har ett inplanerat vårdbesök.

Mer information

För mer information om hur Östhammars kommun tillämpar de nya råden, läs nyheten publicerad 21 oktober: Östhammars kommuns tillämpning av Folkhälsomyndighetens skärpta råd.

För mer information läs på folkhalsomyndigheten.se

Kontakter

Publicerad
21 oktober 2020
Senast uppdaterad
23 oktober 2020
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19