Gå till innehållet

Stabilt läge inom vård och omsorg

Nu beskrivs ett mer stabilt läge, efter en lång period med hög arbetsbelastning och höga sjuktal bland vård- och omsorgspersonalen. Det har stor betydelse för arbetsmiljö och hälsa i ett fortsatt anspänt krisläge.

Coronasituationen kräver ett stort fokus för att hantera oro, merarbete kring nya arbetsrutiner och risk för smittspridning.
– Därför är det en lättnad att kunna konstatera att vård och omsorgs sjukfrånvaro glädjande nog är lägre än den varit på många veckor. Nu ligger den på omkring åtta procent, vilket är ungefär som den brukar vara, säger Carina Kumlin, utvecklingschef inom Vård och omsorg.Att en stor andel av den ordinarie personalen finns på plats är en förutsättning för att de som jobbar inom vård och omsorg ska orka och att verksamheten långsiktigt ska fungera.

Utmanande uppdrag
Det är inte bara läget bland de anställda som bedöms vara mer stabilt. Även om Östhammars kommun stuckit ut i statistiken med 95 fall av konstaterad smitta, finns inget konstaterat fall inom vård och omsorgs verksamhet.
– Det betyder inte att krisen är över och att vi kan andas ut, men det säger något om läget och om hur vi har det, säger Lena Nilsson Sääf.
Hon har ansvar för material och skyddsutrustning, vilket har varit ett utmanande uppdrag i en tid med stort behov av exempelvis visir, munskydd, förkläden och handsprit när våra beställningar under en period blev restnoterade.
– Tack vare goda samarbeten har vi haft tillräcklig tillgång till skyddsutrustning under hela krisen även om vi inte direkt haft några stora lager att ta av, berättar Lena.
Inköp av skyddsutrustning sköts centralt och distribueras till verksamheterna efter behov. Nu har även leveranserna från de ramupphandlade företagen till viss del börjat komma i gång igen och tillgången på skyddsutrustning är god.
– Det känns bra, säger Lena.

Fortfarande besöksförbud
I förra veckan fattades beslut om att heltäckande visir alltid ska användas i nära kontakt med en brukare som tillhör riskgrupp för att drabbas av allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19. Visiren är en extra försiktighetsåtgärd för att inte riskera att sprida eventuell smitta.
– 20 000 visir har köpts in vilket räcker i tio veckor om nuvarande situation förblir oförändrad, berättar Lena.
Det råder fortfarande besöksförbud på särskilda boenden men vård och omsorg kan återigen erbjuda växelvård för dem som vårdar en anhörig i hemmet. Vård- och omsorgspersonal får professionell handledning från Regionens enhet för vårdhygien.
– Så fort någon uppvisar symptom använder vi skyddsutrustning och tar prover så att vi inte utsätter oss själva och andra för eventuell smitta, säger Lena.

Kontakter

Publicerad
19 maj 2020
Senast uppdaterad
19 maj 2020
Ansvarig organisation
Socialförvaltningen
Ämne
Coronavirus - Covid-19