Gå till innehållet

Uppsala län uppmärksammar suicidpreventiva dagen tillsammans

Den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen som lanserats av WHO för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord.

Årligen tar i genomsnitt 52 personer i Uppsala län sitt liv. En undersökning från 2019 visar att cirka 20 procent av alla pojkar och cirka 35 procent av alla flickor i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de någon gång allvarligt övervägt att ta sitt liv.

Så samverkar vi inom Uppsala län

Att jobba med att förebygga självmord förutsätter samarbete och samverkan. 2019 arbetade länets samtliga kommuner tillsammans med Region Uppsala med att ta fram stöd och vägledning kring hur ett suicidpreventivt arbete inom länets kommuner kan se ut. 2020 fortsätter detta arbete och i höst bildas ett nytt länsnätverk med Region Uppsala, länets samtliga kommuner samt ett antal statliga aktörer.

Stör Döden-kampanjen

För att uppmärksamma det suicidpreventiva arbete som görs i länet kommer Region Uppsala, länets samtliga kommuner och ett antal statliga aktörer att sprida informationskampanjen ”Stör Döden” (http://stordoden.se/). 

Kampanjen uppmärksammar suicid och ger via sin hemsida konkreta tips på hur vi kan störa döden, vad omgivningen ska vara uppmärksam på, vad man kan säga och hur. På 1177.se finns ytterligare information kring självmord och självmordstankar. 

Kostnadsfritt webbinarium

10 september klockan 13.00 -16.00 anordnas ett kostnadsfritt webbinarium av bland annat Folkhälsomyndigheten, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention och Suicide Zero. Du behöver inte anmäla dig innan. Följ länken här för att se hela programmet och för att ansluta dig till sändningen. 

Hit kan du vända dig 

I akuta situationer, ring 112 om du eller någon annan behöver akut vård eller hjälp. 

Till Självmordslinjen, som drivs av föreningen Mind, kan du som mår dåligt ringa för att prata med en volontär. Det går också bra att mejla eller chatta.  Telefonnumret är 90 101. Hemsidan hittar du här

Du kan också ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 

 

Publicerad
7 september 2020
Senast uppdaterad
7 september 2020
Ansvarig organisation
Socialförvaltningen