Gå till innehållet

Vi tar reda på mer om läget i förskolan

De senaste två månaderna har ställt höga krav på chefer och medarbetare i förskolan, då många är oroliga i virustider. Nu ska läget och eventuella frågor fångas upp, i samband med studiebesök på alla förskolor i kommunen.

Under maj månad besöker Anne Lee Larsson, verksamhetschef för förskolan, och Josefine Nilsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, alla förskolor och pedagogisk omsorg (det som tidigare kallades familjedaghem) i kommunen för att fånga upp hur stämningen är, hur personalen har det och hur de handskas med allt från oro till praktiska frågor i anslutning till Coronasituationen.

– Chefer och medarbetare i förskolan och i pedagogisk omsorg har visat ett stort ansvarstagande för situationen, händelseutvecklingen och sina respektive verksamheter. De gör ett fantastiskt arbete varje dag, säger Anne Lee. Nu vill hon ta reda på mer om hur de upplever sin arbetssituation för att kunna ge bra förutsättningar för arbetet, utifrån de förutsättningar som gäller.

– Vi behöver jobba nära varandra och tillsammans för att skapa en ökad förståelse för behov som kan uppstå i den här situationen, säger hon.


Goda exempel och utmaningar
Besöken görs enligt överenskommelse med respektive arbetsplats och sker utomhus i verksamheternas vardag. I mötet med chefer och medarbetare hoppas de få veta mer om personalens vardag, goda exempel och utmaningar som de hanterat de senaste månaderna och som fortsätter att prägla verksamheten.
– En ökad kunskap om läget i våra förskolor och pedagogisk omsorg kommer att underlätta vårt arbete med åtgärder som behöver göras för att vi ska kunna ha en så bra verksamhet som möjligt utifrån de förutsättningar som råder, säger Anne Lee.

Kontakter

Publicerad
18 maj 2020
Senast uppdaterad
18 maj 2020
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningsförvaltning
Ämne
Coronavirus - Covid-19