Gå till innehållet

”Vilket starkt samhälle vi ändå bor i”

Just nu betyder begreppet tillsammans allt för Marie Berggren, säkerhetsskyddschef, och Malin Hübinette, beredskapssamordnare. För när alla hjälps åt och drar åt samma håll uppstår en enorm styrka. Det är bränslet i en anspänd och krävande arbetssituation.

Det är inga vanliga arbetsdagar just nu för Marie och Malin. Det är kristider, präglade av ett coronavirus som härjar och skapar oro. Händelseutvecklingen är snabb och det gäller för dem likväl som för oss alla att vara anpassningsbara, ansvarsfulla och lyhörda för det som behöver göras.

I stormens öga

–Stat, region, kommun, företag, föreningsliv och alla medborgare. När vi enas och jobbar tillsammans finns en enorm styrka. Det visar sig från varje kris som vi gått igenom och kommer att gå igenom, säger Marie.
Hon vet aldrig riktigt när, var eller hur krisen slår till men tycker att det är både lärorikt och spännande att vara i stormens öga när det sker.
– Alla samarbetar och växer i sina olika roller. Det är fantastiskt att se, säger hon.

Vet vad vi ska hantera

I kommunen är det oftast vår så kallade tjänsteman i beredskap (TiB) som får en signal om att något är på gång, exempelvis en händelse som man befarar kan innebära en samhällsstörning.
–  TiB är igång hela dygnet alla dagar på året. Den har också uppdraget att omvärldsbevaka, så de flesta av oss är redan på banan när beslut fattas om att vi ska gå in i inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), säger Marie.

Gå upp i nästa läge

ISF är en del av kommunens krisledningsorganisation som möts för att prata om vad som har hänt och vad det innebär det för oss. Det är också här bedömningen görs om och i sådana fall när det är aktuellt att behöva gå upp i nästa läge direkt, stabsläge.
– Ju större kriser blir desto tyngre beslutsfattande kan komma att bli aktuellt. Man börjar där krisen är enligt de rutiner som finns och med de som normalt fattar beslut. Eskalerar den så steppar man upp, både i hur man hjälps åt och vilka som fattar beslut, berättar Marie.

Också se svagheter och risker

Upptrappningen sker i flera steg och om krisen är så stor att man kan komma att fatta beslut som omfattar alla kommunens verksamheter och stora beslut snabbt behöver fattas, så jobbar kommunen både i stab och krisledningsnämnd.
– Vi ska vara rädda om styrkan som ligger i att jobba och göra saker tillsammans. Samtidigt ska vi se vilka svagheter och risker vi måste ta bort, under tider av lugn och vardag. Det är en dynamik som gör jobbet som säkerhetsskyddschef intressant, säger Marie.

Övat i rollen

För Malin, som tillträdde tjänsten som beredskapssamordnare i maj i fjol, blev oktoberövningen Havsörn en rivstart.
– Jag övades i rollen som stabschef och har stor nytta av de kunskaper jag skaffade mig då, säger hon.
Att vara stabschef innebär att ha en samordnande roll för hela kommunen. Malin är en av dem som jobbar med omvärldsbevakning, hon plockar upp både små och stora saker som ska beaktas i det fortsatta arbetet med hur vi och våra olika verksamheter ska förhålla oss till coronavirusets framfart.
– Jag tycker om att vara med där det händer, det är spännande och lärorikt. Utmaningen är den snabba händelseutvecklingen som gör att man aldrig riktigt kan slappna av och känna att man har koll, säger hon.

Ständigt på tå

Både Marie och Malin summerar intensiva och långa arbetsdagar.
– Ja det är svårt att släppa tankarna på vad som händer i världen just nu. Jag är rätt uppkopplad hemifrån också på ledig tid för att jag vill följa all rapportering, säger Malin.
De vet att deras respektive funktioner och arbetsinsatser är viktiga. Insikten skapar ett stort engagemang hos dem båda, vad det gäller att planera och tänka till på hur saker och ting praktiskt ska kunna lösas.
– Vi, och fler med oss, är ständigt på tå för att hantera den här situationen på bästa möjliga sätt för oss som bor och verkar i Östhammars kommun.

Kontakter

Publicerad
26 mars 2020
Senast uppdaterad
26 mars 2020
Ansvarig organisation
Kommunledningsförvaltning