Gå till innehållet

Ytterligare åtgärder för att stärka vårt lokala näringsliv

I morse sammanträdde kommunens krisledningsnämnd för att besluta om lösningar som avlastar och stimulerar kommunens lokala näringsliv och reducerar risken för stigande arbetslöshet.

Lokala presentkort till alla anställda

Som tack för särskilda insatser i en svår period kommer ett presentkort på 300 kr knutet till Östhammars kommuns näringsliv att delas ut till organisationens ca 2 500 medarbetare. 

- I denna mycket speciella situation som vi nu är i vill Östhammars kommun uppmärksamma och tacka våra medarbetare för den  insats som görs i våra verksamheter varje dag. Vi kommer därför att dela ut ett presentkort för köp i vår lokala handel till alla våra anställda. Vi gör detta i samarbete med Företag i Samverkan. 
Jacob Spangenberg (C), Margareta Widén-Berggren (S) och Pär-Olof Olsson (M)

Presentkortet fungerar hos näringsidkare i Östhammars kommun och ska ha ett ”bäst före-datum” om tre månader för att snabbt nå ut till det lokala näringslivet. 

- De företag som idag ännu inte kan ta emot presentkort erbjuds möjlighet att göra det genom att kontakta Företag i Samverkan. Michaela Zachrisson mob: 073-742 82 28 , säger Ulf Andersson, samhällsbyggnadschef.

Lättnader avseende tillsynsavgifter för företag

Vidare beslutade krisledningsnämnden om att årliga avgifter enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen stoppas fram till dess att kommunfullmäktige sammanträder nästa gång. Detsamma gäller årliga avgifter för tillsyn avseende försäljning av tobak, läkemedel och folköl. Förra veckan tog nämnden motsvarande beslut avseende serveringstillstånd.

Krisledningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att slopa ovanstående årsavgifter mot särskilt utsatta delar i det lokala näringslivet under hela 2020.

Publicerad
27 mars 2020
Senast uppdaterad
27 mars 2020
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19