Gå till innehållet

Arkivfynd skapar nya kapitel i kommunens historia

Johanna Widenberg, kommunarkivarie, blev kontaktad angående några handlingar som hittats på Rådhusets vind i Öregrund. Det var mest tryckta böcker med medicinsk statistik, kunde de vara intressanta för Östhammars kommun att bevara? Vid en närmare titt visade det sig vara ett arkivmaterial som återspeglar ett mycket spännande kapitel i Öregrunds stads historia.

Materialet som återfunnits på vinden är från en dramatisk tid i Öregrunds historia.
  – De kommunala handlingar som vi hittade hörde till Öregrunds stads äldre arkiv. Det mesta härrörde från Livsmedelsnämnden och var från 1900-talets första årtionden, säger Johanna (i mitten på bilden).
Även handlingar tillhörande Hälsovårdsnämnden och Drätselkammaren i Öregrunds stads återfanns. 

Böcker med statistik 

Det hela hade sin upprinnelse i oktober i fjol, då ett antal lådor med arkivhandlingar hittades på vinden i Rådhuset, i Öregrund. Det såg ut att vara tryckta böcker med medicinsk statistik.
  – Jag trodde att arkivfyndet mest skulle bli intressant för Regionarkivet eller kanske ett bibliotek då Östhammars kommunarkiv ju bara tar emot kommunalt material, alltså handlingar som uppstått i den kommunala förvaltningen genom historien, säger Johanna.
Först ett år senare, när restriktionerna kring pandemin lättat, bestämde man sig för att titta närmare på arkivhandlingarna. Johanna träffade Eva Ahlsten, tidigare museichef vid Medicinhistoriska museet i Uppsala, och Lars Agréus, professor på Karolinska Institutet, distriktsläkare i Öregrund och den som gjort upptäckten.

 

Spännande innehåll 

De klättrade upp på vinden för att ta del av arkivmaterialet. Där fanns flera trälådor med handlingar från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet samt en äldre låst träkista med okänt innehåll.
  – Vi förstod att det skulle behövas några timmar för att gå igenom materialet så vi bestämde att vi skulle ses snart igen, varmt klädda och bättre förberedda med kartonger, handskar och ficklampor, säger Johanna.
Lars fick i uppdrag att kontakta en låssmed, då träkistans lås inte gick att lirka upp.
Den låsta kistan visade sig vara tom men de övriga lådornas innehåll var desto mer spännande.
  – Maria Bjersby Stenudd från Regionarkivet gick igenom lådorna tillsammans med Lars. Nyligen träffade jag och Lars Elisabeth Celander, förste arkivarie vid Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala, för att gå igenom resten av materialet, berättar Johanna.

Nytt forskningsmaterial

Material som hör till den statliga förvaltningen flyttas till Riksarkivet medan det som hör till den kommunala förvaltningen stannar kvar i Östhammars kommunarkiv. Det materialet innehåller detaljer bland annat från Livsmedelsnämnden, en kommunal nämnd som städerna tillsatte i början av 1900-talet när försörjningsläget var svårt. Johanna berättar att nämnderna organiserade stora inköp av bröd, kött, potatis och andra grundläggande matvaror när livsmedelsbrist rådde, så att stadsbornas försörjning kunde säkras. När den statliga Folkhushållningskommissionen inrättades under första världskriget var livsmedelsnämnderna i städerna exempelvis också behjälpliga med att organisera ransoneringar av viktiga livsmedel.
  – Arkivmaterialet som återfunnits på rådhusets vind är alltså från en dramatisk tid och återspeglar ett mycket spännande kapitel i Öregrund stads historia.  När det är ordnat och förtecknat kan forskarna ta del av det, säger Johanna. 

Publicerad
12 november 2021
Senast uppdaterad
12 november 2021
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd