Gå till innehållet

Åtgärder mot covid-19 från 8 december

Alla med symtom ska stanna hemma och testa sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Du ska även hålla avstånd till andra i offentliga miljöer och undvika trängsel i kollektivtrafiken.

Syftet med de nya rekommendationerna är att minska risken för smittspridning och belastning på vården medan arbetet med att genomföra de rekommenderade vaccinationerna fortsätter.

Håll avstånd

  • alla att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Undvik trängsel och använd munskydd i kollektivtrafik

  • om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.

  • använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Testa dig vid symtom

Alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma och testa sig. Det gäller både dig som är vaccinerad och ovaccinerad.

Du ska även testa dig efter resor utanför Norden

Alla vuxna och barn över 6 år ska testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag.

Viktigt att alla vaccinerar sig

Allmänna råd till serveringsställen

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:

  • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,

  • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,

  • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra,

  • och använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

Inför kommande högtider

Under december inträffar flera högtider som vanligen innebär att många människor samlas, bland annat lucia, jul och nyårsafton. Julavslutningar, luciafiranden och liknande kan genomföras om åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning i samband med evenemanget.

De allmänna råden till vuxna ovaccinerade gäller sedan tidigare: Den som inte är vaccinerad bör hålla avstånd till andra. Man bör som ovaccinerad särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Ovaccinerade bör även undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.

– Vaccin ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19 och till viss del mot smittspridning. Vi är fortfarande mitt inne i en pandemi och det är därför viktigt att visa extra omtanke och försiktighet. Om alla vuxna är vaccinerade och alla är friska finns inga skäl att avråda från julfirande med släkt och vänner. Men var beredd att snabbt ställa in om du har symtom på covid-19, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Rekommendationer till vuxenutbildningar, lärosäten och universitet

Lärosäten såsom universitet och högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning kan bedriva sin verksamhet som vanligt, men bör undvika större samlingar och vidta åtgärder för att minska trängsel. Folkhälsomyndigheten kommer återkomma med särskilt stödmaterial till vuxenutbildningar och lärosäten.

Om grundskola och gymnasium

Barnens skolgång och möjligheter till en meningsfull fritid ska värnas. Avslutningar och andra firanden kan genomföras men kan behöva anpassas genom att större samlingar undviks eller genom att göra det möjligt, särskilt för vuxna, att hålla avstånd.

Publicerad
8 december 2021
Senast uppdaterad
8 december 2021
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19