Gå till innehållet

Detta gäller i våra verksamheter och anläggningar efter de senaste coronarelaterade besluten

Ett antal lagar, restriktioner och rekommendationer kopplade till pandemin påverkar Östhammars kommuns verksamheter på olika sätt. Här har vi sammanfattat förändringar som kan påverka våra kommuninvånare.

Observera att informationen nedan kan komma att förlängas eller justeras. Håll dig uppdaterad löpande.

Nationella restriktioner

Nationella råd och restriktioner på krisinformation.se.

Regionala restriktioner

Regionala råd och restriktioner på Region Uppsalas webbplats.

Anpassningar i kommunens verksamheter med anledning av aktuella restriktioner

Östhammars kommun  följer råd och riktlinjer som kommer från nationella och regionala myndigheter och ser nu över vad beslutet innebär för berörda verksamheter. 

Öppna förskolan 

 • Öppen för utomhusaktiviteter från och med den 15 april.

 • Stängt för inomhusaktiviteter till och med den 31 maj.

Kommunala förskolor och grundskolor

Håller öppet och fortsätter med närundervisning med anpassningar om att inte blanda grupperna.

Bruksgymnasiet

Undervisningen kommer från och med höstterminens start att bedrivas på plats (närundervisning). Läs mer på Bruksgymnasiets webbplats.

Vuxenutbildningen

Undervisningen kommer från och med höstterminens start att bedrivas som fjärr- och distansundervisning, samt viss närundervisning. Se mer på Vuxenutbildningens hemsida.

Kulturskolan

Har undervisning som vanligt med vissa justeringar, t.ex. vissa inställda gruppverksamheter. Berörda elever kontaktas av sin lärare. Läs mer på Kulturskolans webbplats. 

Besöksrutiner för äldreboenden och LSS

Besökare och boende får tillsammans ett större egenansvar för att genomföra smittsäkra besök. Läs mer i nyhet publicerad 9 mars 2021

Dagverksamheten på Edsvägen 16 

Verksamheten är stängd.

Restauranger vid våra särskilda boenden

Stängda tillsvidare.

Östhammar Direkt

Håller öppet enligt ordinarie öppettider, de finner du här.

Kommunens kultur- och fritidsverksamheter och –anläggningar

 • Från och med måndag 8 februari öppnar idrottsanläggningarna för föreningsdriven träning med barn och ungdomar födda 2002 och senare. Varje förening och lag ansvarar för att träning sker på ett smittspridningssäkert sätt och att avstånd till varandra hålls. Omklädningsrummen håller stängt på alla anläggningar förutom simhallarna. Information har skickats ut till berörda föreningar. Maxantal som får vistas på respektive anläggning kan du se här. 

 • Privat drivna simskolor har sin verksamhet igång. Vårdnadshavare får dock inte följa med in, utan ska lämna barnet i entrén inför lektionen. 

 • Alla kommunala gym, ishallar och simhallar håller fortsatt stängt för allmänheten. 

  • Observera att under den period som anläggningarna är stängda kommer vi inte att debitera vare sig enskild person eller föreningen. 
  • Alla gym- och simkort fryses från och med lördagen den 19 december och fungerar automatiskt igen så fort anläggningarna öppnar.

 • Kommunens bibliotek

 • Kulturhuset Storbrunn

 • Alla kommunens ungdomsgårdar

  • Från och med den 8 februari öppnar ungdomsgårdarna sin inomhusverksamhet för dig född 2005 till 2007. Öppningen sker på ett smittsäkert sätt. Obligatorisk handtvätt vid ankomst och handdesinfektion. Vi är också noga med att hålla avstånd till varandra. Max 6 besökare åt gången. Vid minsta symptom ska du stanna hemma för att undvika att smitta andra. Vi har tillfälliga öppettider en period framöver, information finns på din ungdomsgård.

  • Besök endast ungdomsgården på din egna ort.

  • Brunnen och Unga Brunnen har uteverksamhet.

  • Se aktuell info på www.osthammar.se/barnochunga.

Återvinningscentraler

Öppet som vanligt. Om risk för trängsel uppstår kan centralen behöva stänga tillfälligt. Sedan den 3/11 är bytbodarna är stängda. 

 • För att begränsa trängsel är endast ett körfält öppet på samtliga återvinningscentraler.
 • Håll minst 1,5 meters avstånd mellan alla personer.
 • Vänta kvar i din bil tills det blir din tur.
 •  Sortera avfallet innan du åker hemifrån.
 • Du måste själv packa ur och slänga ditt avfall. 

Ska du enbart slänga förpackningar finns det återvinningsstationer på flera platser i kommunen. Länk till återvinningsstationer i vår kommun.

Kommunens medarbetare

Alla ska apassa sitt arbete efter råden, genom att när så är möjligt att arbeta hemifrån, undvika kollektivtrafik, samt att alltid hålla avstånd och använda skyddsutrustning när så är tillämpligt.

Beslut om vilka medarbetare som ska använda munskydd tas utifrån instruktioner från regionens smittskyddsenhet samt våra verksamheters riskanalyser. 

Läs mer

Östhammars kommuns samlade information om covid-19.

Allmänna nationella råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, skola och gymnasiet.

Kontakter

Publicerad
26 februari 2021
Senast uppdaterad
8 juni 2021
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19