Gå till innehållet

Detta gäller i våra verksamheter och anläggningar efter regeringens senaste ändringar

Under januari har myndigheterna justerat de nationella föreskrifter och allmänna råden om hur vi alla tillsammans ska ta ansvar för att förhindra smitta av covid-19. Pandemilagen har dessutom trätt i kraft. Det här påverkar Östhammars kommuns verksamheter på olika sätt. Här har vi sammanfattat förändringar som kan påverka våra kommuninvånare.

Observera att informationen nedan kan komma att förlängas eller justeras. Håll dig uppdaterad löpande.

De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • Begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.

 • Undvika att ingå i flera olika grupper.

 • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.

 • Undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.

 • Undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.

 • Undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.

 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

De nya råden gäller tillsvidare. Länsstyrelsens besut om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Öppna förskolan 

Verksamheten är stängd till 31 mars 2021.

Bruksgymnasiet

Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021. Läs mer på Bruksgymnasiets hemsida

Kommunala förskolor och grundskolor

Håller öppet och fortsätter sin undervisning men med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förändringen som tillkommit utgår från skolverkets nya rekommendationer och avser högstadiet. De bedriver delvis distans undervisning (på roterande schema) från och med den 25 januari till och med den 5 februari 2021. Därefter återgår högstadiet till närundervisning igen.

Kulturskolan

Har undervisning som vanligt med vissa justeringar, t.ex. vissa inställda gruppverksamheter. Berörda elever kontaktas av sin lärare. Läs mer på Kulturskolans webbplats.

Dagverksamheten på Edsvägen 16 

Verksamheten är stängd.

Restauranger vid våra särskilda boenden

Stängda tillsvidare.

Östhammar Direkt

Håller öppet enligt ordinarie öppettider. Länk till Östhammar direkt

Kommunens kultur- och fritidsverksamheter och –anläggningar

 • Från och med måndag 8 februari öppnar idrottsanläggningarna för föreningsdriven träning med barn och ungdomar födda 2002 och senare. Varje förening och lag ansvarar för att träning sker på ett smittspridningssäkert sätt och att avstånd till varandra hålls. Omklädningsrummen håller stängt på alla anläggningar förutom simhallarna. Information har skickats ut till berörda föreningar. Maxantal som får vistas på respektive anläggning kan du se här. 
 • Alla kommunala gym, ishallar och simhallar håller fortsatt stängt för allmänheten. 
  • Observera att under den period som anläggningarna är stängda kommer vi inte att debitera vare sig enskild person eller föreningen. 

   Alla gym- och simkort fryses från och med lördagen den 19 december och fungerar automatiskt igen så fort anläggningarna öppnar.

 • Kommunens bibliotek
  • Östhammars stadsbibliotek/Kulturhuset Storbrunn kommer öppna lokalen från och med tisdag 26 januari. Biblioteket kommer att ha begränsade öppettider och ta emot max 8 personer åt gången. Besök endast biblioteket om det är nödvändigt och stanna bara så länge som du behöver för ditt ärende. Östhammars stadsbibliotek kommer att vara öppet för besök mellan 13.00 och 17.00 på vardagar.
  • Tills vidare kommer övriga bibliotek i kommunen vara stängda men fortsätter att erbjuda utlämning av bokkassar, kopiering och utskrift vid förbokade tider.
  • Kontakta i första hand biblioteket via mail då bemanningen är begränsad. Vid brådskande frågor kan ni kontakta Östhammars stadsbibliotek.
 • Alla kommunens ungdomsgårdar fortsätter med enbart utomhusverksamhet med något justerade öppettider från 1/2. Se aktuell info på www.osthammar.se/barnochunga.
 • Kulturhuset Storbrunn tar inte emot lokalbokningar under januari och februari. Biograf Storbrunn har valt att hålla stängt tills vidare.

Återvinningscentraler 

Öppet som vanligt. Om risk för trängsel uppstår kan centralen behöva stänga tillfälligt. Sedan den 3/11 är bytbodarna är stängda. 

 • Håll minst 1,5 meters avstånd mellan alla personer.

 • Vänta kvar i din bil tills det blir din tur.

 •  Sortera avfallet innan du åker hemifrån.

 • Du måste själv packa ur och slänga ditt avfall. 

 • Ska du enbart slänga förpackningar finns det återvinningsstationer på flera platser i kommunen. Länk till återvinningsstationer i vår kommun.

Kommunens medarbetare

Alla ska apassa sitt arbete efter råden, genom att när så är möjligt att arbeta hemifrån, undvika kollektivtrafik, samt att alltid hålla avstånd och använda skyddsutrustning när så är tillämpligt.

Läs mer

Allmänna nationella råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Östhammars kommuns samlade information om covid-19.

Kontakter

Publicerad
25 januari 2021
Senast uppdaterad
8 februari 2021
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19