Gå till innehållet

Efterlängtad vaccinering mot covid-19

Nu har boende och personal på kommunens särskilda boenden samt brukare och personal inom hemtjänsten vaccinerat sig mot covid-19. Vaccinet minskar risken för att bli sjuk men reglerna om att tvätta händerna och hålla avstånd fortsätter att gälla.

 

Äldre personer i särskilda boenden, personer med hemtjänst samt personal som jobbar med vård och omsorg är först ut att vaccinera sig mot covid-19. Det är de grupper som löper störst risk att bli allvarligt sjuka om de skulle bli smittade, enligt den nationella prioriteringen som gjorts.
I Östhammars kommun har alla som bor och jobbar på särskilt boende blivit vaccinerade.
  – Alla som kan har tagit vaccinet och det känns bra. Vi har tagit hjälp av läkare som gör en medicinsk bedömning om någon bör undantas och så klart är det frivilligt att vaccinera sig, säger Anette Frode, medicinsk ansvarig sjuksköterska i Östhammars kommun.
I skrivande stund fortsätter arbetet med att vaccinera mot covid-19. Målgruppen är brukare och personal inom hemtjänst och hemsjukvård. Därefter kommer övriga personer som är 65 år och äldre att kunna erbjudas vaccinering.
  – Det kommer förhoppningsvis att ske redan i slutet av februari, säger Anette.

Ett tufft år

Jeanette Vatanen, sjuksköterska på särskilda boendet Edsvägen 16 i Östhammar, är en av dem som jobbat med vaccinationerna och som även själv vaccinerat sig mot covid-19.
  – Det känns skönt att vi äntligen är igång och vaccinerar. Jag upplever att många är glada över det och det minskar oron för att sprida smitta eller att själv bli sjuk, säger hon.
Jeanette beskriver ett tufft arbetsår sedan pandemin bröt ut med stora omställningar för alla – både boende, brukare, anhöriga och personal.
  – Vi jobbar med skyddsutrustning, tar prover vid minsta symtom och har hela tiden fokus på att göra allt vi kan för att undvika risken för smittspridning, berättar hon.
Om någon känner sig sjuk eller behöver vara hemma och vårda sjuka barn, ställer kollegorna upp för varandra. Det kan innebära en ökad belastning men är enligt Jeanette också något som har stärkt gemenskapen.
  – Vi hjälps åt och det känns tryggt, säger hon.

Fungerande arbetssätt och rutiner

Att samtliga personer i verksamheten nu är vaccinerade innebär förhoppningsvis något sänkta axlar för Jeanette och hennes kollegor men råd och restriktionerna kring hygien, avstånd och besök kvarstår.
  – Vaccinet minskar risken för att bli sjuk men är i sig ingen snabb lösning på problemet, säger hon.
Anette bekräftar att det är en vanlig missuppfattning att man ska kunna leva och umgås som vanligt igen, när man vaccinerat sig mot covid-19.
  – Så är det tyvärr inte. Det gäller att fortsätta tänka på att hålla avstånd och att tvätta händerna. Vi vet fortfarande inte allt om hur viruset smittar eller kan byta skepnad, säger hon.
I dagsläget finns ingen smittspridning i verksamheten, vilket visar att personalen hittat fungerande arbetssätt och rutiner.
  – Vi samarbetar med andra i regionen och får vi mycket beröm för hur vi arbetar med vårdhygien, säger Anette.
Lina Edlund, chef för sektor omsorg i Östhammars kommun, är tacksam över personalens arbete med att göra boende och brukare trygga.
  – Jag är imponerad av deras fantastiska engagemang, anpassningsförmåga och uthållighet, säger hon.

Boka tid för vaccination

Arbetet med vaccinationer kommer att fortgå under våren. Logistiken kring det hela fungerar bra, inte minst tack vare det fina samarbetet med Primärvården som tillhandahåller vaccinet.
På de särskilda boendena har vaccinationerna genomförts gemensamt på plats och när det gäller personer med hemtjänst skickas ett brev ut, där de erbjuds vaccination. De, eller någon närstående, ringer tillbaka och bokar en tid för vaccination. I ett senare skede, när övriga befolkningen ska erbjudas vaccination, kommer särskilda lokaler att ställas i ordning för det ändamålet. I Östhammars kommun kommer det att ske på Solgården i Östhammar och på Idrottsgården i Gimo.

Här kan du läsa mer om vaccination mot covid-19

______________________________________________________

Rättning av nyheten ovan skedde 9/3. Den korrekta åldersspannet för vaccination i fas 2 är personer över 65 år.

Kontakter

Publicerad
3 februari 2021
Senast uppdaterad
3 februari 2021
Ansvarig organisation
Sektor omsorg
Ämne
Coronavirus - Covid-19