Gå till innehållet

Eldningsförbud i hela Östhammars kommun

Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län vilket inkluderar Östhammars kommun, från och med den 15 juli 2021 klockan 08.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 08 pm on July 15th 2021, valid until further notice.

Omfattning

Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet motiveras med att hög brand- och spridningsrisk råder i skog och mark. Beslutet är fattat i samråd med länets räddnings-tjänster och med stöd av prognosunderlag tillhandahållet av SMHI.

Förbudet omfattar:

  • Eldning

  • Grillning

  • Annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.).

Förbudet omfattar inte:

  • Grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg.

  • Naturvårdsbränning eller hyggesbränning och skötselmetoder som innebär bränning som utförs enligt råd och anvisningar från bransch och myndigheter.

Den som eldar är ansvarig

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid. Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden. 

  • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara. 
  • Varna - Varna alla som hotas av branden. 
  • Larma - Larma 112. 
  • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det

Mer information

Information om brandrisken kan även ges på telefon av Uppsala brandförsvar, 018-727 30 55

Läs mer om brandriskprognoser på SMHI:s webbplats. 

Ladda gärna ned appen ”Brandrisk Ute”. Länk till annan webbplats.

Aktuell geografisk information om eldningsförbud. Länk till annan webbplats.

Elda utomhus. Länk till annan webbplats.

Länk till karta eldningsförbud. Länk till annan webbplats.

Om eldningsförbud Länk till annan webbplats.

Publicerad
14 juli 2021
Senast uppdaterad
14 juli 2021