Gå till innehållet

Florarna - myrar, gammelskog och sjöar

Florarna är Upplands största sammanhängande myrmarker med milsvid skog runt omkring. Det är ömsom trädlösa mossar och kärrmarker, ömsom öppna vattenytor och gamla skogar och du får en vildmarkskänsla. Här är det bara naturens egna ljud som hörs och civilisationen känns långt borta. Här lever det skygga lodjuret, ugglor som hoar i vårnatten och i skogarna finns orre, tjäder och järpe. Myrarna lyser i gult och rött på hösten och på vintern kan du ta dig på skidor i gnistrande snö.

Vandra över myrar, på spänger och i skog

I naturreservatet Florarna kan du vandra genom skog och över myrar på stigar och spänger. Genom reservatet går en milslång slinga av Upplandsleden. Starta vid Stormon i södra delen av området eller vid Risön i norra delen. Du kan ta en kortare slinga genom att gena vid Gammelån och oavsett vägval där, går du över den 500 m långa Kungaspången. Delar av slingan är lättgången på skogsväg, andra delar går i blockig terräng och så finns flera partier med spänger.

En annan stig som är relativt nyinrättad är Agnsjöleden. Det här är en led med enklare standard så det kan finnas fuktigare partier som inte är spångade och stora delar av stigen går i småblockig utmanande terräng. Vandringsleden utgår från vägen en bit öster om parkeringen vid Stormon, går förbi stugorna vid Stora och Lilla Agnsjön, Nickbostugan och Mixanstugan. Totalt är stigen drygt 10 km lång och slutar vid Mixan i västra utkanten av reservatet.

Genom Florarna passerar Upplandsleden. Går du söderut från Risön har du 19 km till Österbybruk, med passage längs Vika och Filmsjön. När du närmar dig Österbybruk kan du välja att avsluta vid busstationen i centrala Österbybruk, eller vika av österut mot Aspbo naturreservat och vidare till Gimo. Väljer du att gå norrut från Risön har du 16,5 km till Lövstabruk, där du passerar Finnsjön och går delvis på gamla banvallar.

Vintern i Florarna

Ett besök i Florarna bjuder på fina naturupplevelser året runt. Vintern är kanske den bästa årstiden för att upptäcka området. Det är lätt att ta skidorna över vidderna och göra upp nya spår i den knastrande snön. Vill du åka hit på vintern och skida ut över de frusna myrmarkerna startar du med fördel vid Grodan i västra delen av naturreservatet. Där finns en parkering alldeles vid myrkanten och reservatsgränsen. Vissa spår dras upp av Länsstyrelsen och andra dras upp av frivilliga. Kommer du ut på myren kan du ofta se spår av orrspel i snön. Du kan skida till Grillholmen för att ta kaffepaus i solen eller grilla korv.

Rastplatser

Det finns många fina rastplatser i Florarna. Grillplatser finns vid entréerna vid Stormon och Risön men också vid Grillholmen, Staffansholmen och vid några av stugorna. Elda med förstånd och släck alltid elden efter dig. Det är fint att ta paus vid spängerna för en utblick över myren och vid sjöarna i naturreservatet kan du slå dig ner för en paus med utsikt över vatten. Strax norr om parkeringen vid Vika finns flera bänkbord och här får du en utblick över odlingslandskapet söderut. Vatten går att fylla vid Risön mellan april och oktober, i övrigt får du bära med dig vatten för mat och dryck.

Övernatta i Florarna

Vid Risön i naturreservatets norra del finns en lägergård som går att hyra för skolklasser och större grupper, upp till 30 övernattande ryms. Här kan du också tälta, fylla på dricksvatten (april-oktober) och det finns en grillplats. En bit längre västerut ligger torpet Västergärde som rymmer upp till 10 personer. Både lägergården och Västergärde går att hyra för övernattning genom att kontakta Länsstyrelsen.

I Florarna finns flera små öppna stugor som man får övernatta i utan att boka. Alla stugor är enkla med britsar, ev. en liten kamin och ett bord. Stugor finns vid stora och lilla Agnsjön och så finns Nixbostugan och MIxanstugan och Norrbergskojan. Kolarkojan är ännu enklare men har kulturlämningar i form av rester från en kolmila utanför dörren. Lämna stugan i fint skick och ta förstås alltid med dig soporna hem. Det är först till kvarn men lämna möjlighet för flera att bo i stugorna och ta gärna med dig tält eller tarp som extra alternativ om det är fullt när du kommer dit.

Hitta hit

Naturreservatet Florarna ligger norr om Österbybruk och Örbyhus. Om du kommer söderifrån är Stormon närmaste startplats. Kör väg 290 eller 292 till Österbybruk. Därifrån fortsätter du till Film där det är skyltat mot Florarna och Stormon. Norrifrån är Risön närmaste startplats. Från väg 76 tar du av mot Örbyhus, mitt emot
infarten till Lövstabruk. Efter sex kilometer finns en skylt mot Florarna.

Läs mer om Florarna, stigarna och anläggningarna i naturreservatet

Om Florarna:
På naturkartan
Hos Länsstyrelsen
Karta från Länsstyrelsen

Om att hyra boende i Florarna:
Boende via Länsstyrelssen

Slinga i Florarna:
Slingan på Naturkartan

Agnsjöleden i Florarna:
Agnsjöleden på naturkartan

Upplandsleden mot Österbybruk (etapp 12):
Upplandsleden etapp 12 på naturkartan

Upplandsleden mot Lövstabruk (etapp 13):
Upplandsleden etapp 13 på naturkartan

Välkommen till Florarna – ut och njut!
Publicerad
13 oktober 2021
Senast uppdaterad
13 oktober 2021
Ansvarig organisation
Attraktiv kommun
Ämne
Ut och njut