Gå till innehållet

Här får barnen vara med och säga sitt

Det är viktigt med rum för både lek och vila. Det svarar några av barnen på Alma förskola i Alunda, som fått vara med att tycka till om valet av möbler och inredning till den nya avdelningen Björnbär som ska stå inflyttningsklar till hösten.

Förskolan Alma ligger i anslutning till Olandsskolan, centralt i Alunda. Det är en nyrenoverad förskola med fem avdelningar; Blåbär, Krusbär, Hjortron, Nypon och Lingon. I augusti öppnas alltså en ny avdelning, som ska få namnet Björnbär. 

Bildcollage

Markarbetet för att ställa de nya paviljongerna på plats har startat. Det har uppmärksammats av personal och en del av förskolebarnen i Alunda.
  – Det är spännande och vi planerar att gå dit någon dag tillsammans med barnen för att titta, säger Teresia Helgesson, rektor.
Parallellt ska möbler och inredning till den nya aförskolevdelningen köpas in. Det är val som barnen får vara med och tycka till om. Tillsammans med pedagogerna Anna Bernelind och Irene Lütekeman har barnen fått titta på bilder från de olika företagen som lämnat anbud.
  – Vi gjorde bildcollage och pratade om ett rum i taget. Till exempel vad man kan göra i det och vad som är viktigt att ha i rummet, berättar Teresia. 

Förståelse för demokrati

Ett av målen i förskolan är att barnen ska utveckla ett intresse för att vilja uttrycka sina tankar och åsikter, så att de kan påverka sin situation. Att de får vara med och tycka till om hur den nya avdelningen ska inredas gör att barnen kan känna ett större ansvar för egna handlingar och för miljön i förskolan.
  – Barnen har rätt till delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen som numera är lag och enligt vår läroplan för förskolan. Det tror jag utvecklar deras förståelse för vad demokrati är, säger Teresia.
Barnen gav uttryck för att det var viktigt att ha ett lekrum där man till exempel kan leka mamma, pappa och barn. De vill också att det ska finnas en soffa och ett bord med stolar där de kan sitta och rita. Beträffande möbler och inredning fick de rösta på olika alternativ.
  – Barnen kände sig nöjda att vara med och rösta. Vi pratade om hur en röstning går till och hur resultatet kan användas i praktiken, säger Teresia. 

Ny förskola planeras

I mitten av september ska den nya avdelningen med 23 platser stå klar att ta emot förskolebarnen. Det täcker behovet just nu, men i paviljonglösningen finns plats att kunna öppna ännu en avdelning när det behövs. Antalet barn i Alunda har ökat de senaste åren och mot den bakgrunden planeras en ny förskola med 100 nya platser på förskolan Myrans tomt.

Kontakter

Publicerad
8 juli 2021
Senast uppdaterad
8 juli 2021
Ansvarig organisation
Alma förskola