Gå till innehållet

Information om skolskjuts och elevresor inför läsåret 2021-2022

Du som haft skolskjuts eller elevresa läsåret 2020/2021 behöver inte spara ditt busskort. Du som är berättigad skolskjuts eller elevresa kommer att få ett nytt kort som heter SKOLKORT 21/22 hemskickat till din folkbokföringsadress under vecka 32.
Om du ännu inte har fått ditt skolkort den 13 augusti så ta kontakt med Östhammar Direkt, 0173-86 000.
Med kortet medföljer också ett informationsbrev från UL. Viktigt att läsa det.

Grundskolor - Skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts, ansökningsblanketter och mer information för dig som går i grundskolan hittar du på den här sidan. Här finns information om du behöver ansöka om skolskjuts eller inte. Har du frågor är du välkommen att kontakta Östhammar Direkt, 0173-86 000.

Elev som får beslut skolskjuts med taxi kommer att få brev med information hemskickat om det.

Elev som är berörd av nytt skolupptagningsområde kommer att få brev med information om tider för buss.

Gymnasiet - Elevresor och inackorderingstillägg

Riktlinjer och blanketter för elevresor och inackorderingstillägg för dig ska börja på gymnasiet hittar du på www.osthammar.se/skolskjuts.

Inackorderingstillägg

Du som studerar på annan ort och är berättigad till inackorderingstillägg – kom ihåg att ansöka om detta om du inte redan gjort det med denna ansökningsblankett.


Du som ska studera på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola ansöker om ditt inackorderingstillägg från CSN.

Linjenät för stadsbussar i Uppsala

Du som går i grundskola eller gymnasieskola i Uppsala hittar information på UL:s webbplats om linjenätet för stadstrafiken i Uppsala:
https://www.ul.se/reseinfo/resa-med-oss/kartor/

Busstider för skolbussar/linjebussar och information från UL

På  UL:s hemsida och deras reseplanerare kan du från och med juli månad hitta tider för buss till din skola/för din resa.

Samlad information för dig som reser med skolkort, till exempel hur du förlustanmäler ett kort, finns på UL:s webbplats:
https://www.ul.se/Skolkortet/skolkort/

Kontakter

Publicerad
3 juni 2021
Senast uppdaterad
3 juni 2021
Ansvarig organisation
Sektor bildning