Gå till innehållet

Investerings- och utrustningsbidrag för föreningar

Ansök om investerings- och utrustningsbidrag senast 15 oktober.

Bidraget kan sökas av förening skriven i Östhammars kommun. Föreningen ska om möjligt vara ansluten till riksorganisation eller motsvarande och ha minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Bidrag kan även sökas av förening som driver spontananläggning, friluftsanläggning eller liknande öppen för allmänheten.

Investerings- och utrustningsbidraget är avsett för:

  • Förbättringsarbete i lokaler/anläggningar som ägs eller genom avtal som drivs av föreningen.
  • Inköp av utrustning eller maskiner för föreningens verksamhet eller anläggningsskötsel.

Bidrag kan beviljas med högst 50 % av redovisad kostnad. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar och beslutar om bidrag utifrån ansökningar och budget.

Mer information och ansökningsblankett hittar du här. 

Skicka ansökan senast 2020-10-15 till:

Östhammars kommun
Kultur & fritidsförvaltningen 
Box 66
742 21 Östhammar

eller e-post:  kulturochfritidsnamnden@osthammar.se

Publicerad
16 september 2021
Senast uppdaterad
16 september 2021